Styrelse

De stämmovalda styrelseledamöterna för Norra Skog

 

Stig Högberg
070-207 56 93 Epost
Charlotta Kristow 070-248 77 29 Epost
Karin Sandberg 070-285 66 64 Epost
Oskar Sjölund 070-284 58 61 Epost
Lars-Eric Aaro 070-656 00 66 Epost
Jennie Hellman 070-209 78 76
Epost
Bengt Berglund 070-345 93 47 Epost
Anders Jonsson 070-313 01 71 Epost
Hilda Runsten 073-060 90 93 Epost

 

Vill du veta mer om Norra Skogs styrelse? Klicka här för att läsa mer.