Styrelse

De stämmovalda styrelseledamöterna för Norra Skog (bakre raden från vänster: Anders Jonsson, Marie Simonsson, Bengt Berglund, Charlotta Kristow, Oscar Sjölund, främre raden från vänster: Stig Högberg, Maria Adlers, Maria Broman, Hilda Runsten, Karin Sandberg, Torgny Hardselius.) Saknas på bilden: Lars-Eric Aaro.

Torgny Hardselius
070-568 17 12 Epost
Maria Broman 070-726 02 04 Epost
Maria Adlers 070-321 67 80 Epost
Karin Sandberg 070-285 66 64 Epost
Oskar Sjölund 070-284 58 61 Epost
Lars-Eric Aaro 070-656 00 66 Epost
Stig Högberg 070-207 56 93 Epost
Bengt Berglund 070-345 93 47 Epost
Anders Jonsson 070-313 01 71 Epost
Marie Simonsson 070-640 59 60 Epost
Hilda Runsten 073-060 90 93 Epost
Charlotta Kristow 070-248 77 29 Epost

 

Vill du veta mer om Norra Skogs styrelse? Klicka här för att läsa mer.