Styrelse

De stämmovalda styrelseledamöterna för Norra Skog

 

Stig Högberg
070-207 56 93 Epost
Charlotta Kristow 070-248 77 29 Epost
Oskar Sjölund 070-284 58 61 Epost
Jennie Hellman 070-209 78 76
Epost
Anders Jonsson 070-313 01 71 Epost
Hilda Runsten 073-060 90 93 Epost
Anders Pettersson 070-567 78 67 Epost
Catrin Ingvarsson 070-388 26 81 Epost
Magnus Edin 070-320 24 69 Epost

 

Vill du veta mer om Norra Skogs styrelse? Klicka här för att läsa mer.