Skogsägarplan

Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00
Sara Karlsson

Sara Karlsson

Chef Skogsägarplan

Niklas Israelsson

Niklas Israelsson

Planläggare

Ulrika Wide

Ulrika Wide

Specialist skoglig planering

Lisa Wennerlund

Lisa Wennerlund

Produktionsledare Skogsägarplan

Anders Forsgren

Anders Forsgren

Produktionsledare Skogsägarplan

Magnus Nordin

Magnus Nordin

Planläggare

Magnus Wilhelmsson

Magnus Wilhelmsson

Planläggare

Adam Karlsson

Adam Karlsson

Planläggare

Jan Lundberg

Jan Lundberg

Planläggare

Erik Andersson

Erik Andersson

Produktionsledare Skogsägarplan

Malin Söderlind - föräldraledig

Malin Söderlind - föräldraledig

Planläggare

David Ahlbäck

David Ahlbäck

Planläggare

Olivia Axelsson Jonsson

Olivia Axelsson Jonsson

Planläggare

Karta