Sävar sågverk

Besöksadress: Förrådsvägen 12, 918 31 Sävar
Telefon: 090-71 74 50


Öppettider: Mån-tors 07.00-16.15, fre 07.00-15.00

Joakim Jonasson

Joakim Jonasson

Underhållschef Mekanik

Dennis Löfström

Dennis Löfström

Underhållschef El

Johan Fredriksson

Johan Fredriksson

Chef Produktionsteknik

Fredrik Samuelsson

Fredrik Samuelsson

Sågverkschef

Håkan Vahlström

Håkan Vahlström

Produktionschef Justerverk

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Produktionschef Såg/ Timmer

Niclas Johansson

Niclas Johansson

Produktionsplanerare/ chef utlastning

Peter Falk

Peter Falk

Produktionsledare Ytterområden

Nina Marklund

Nina Marklund

Administratör

Erik Gåhlin

Erik Gåhlin

Projektledare

Karta