Koncernledning

Besöksadress: Skeppargatan 1, Box 4076
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00
Pär Lärkeryd

Pär Lärkeryd

VD

Mats Boström

Mats Boström

vVD

Olov Söderström

Olov Söderström

vVD

Patrik Jonsson

Patrik Jonsson

Virkeschef

Nils Broman

Nils Broman

Skogschef

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Medlemschef

Ulrica Winberg-Jonsson

Ulrica Winberg-Jonsson

Kommunikationschef

Lars Hellström

Lars Hellström

IT-chef

Erik Eliasson

Erik Eliasson

Marknadschef

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson

Industrichef

Eva Wiklander

Eva Wiklander

Ekonomichef

Inger Karkiainen

Inger Karkiainen

HR chef

Eva-Maria Ekström

Eva-Maria Ekström

Finans- och inköpschef

Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonsson

Verksamhetsutvecklingschef

Karta