Frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar.

Medlemskap

 • Vem kan bli medlem?

  Den som äger skog inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlem. Norra Skog verkar inom de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. 

  Nära anhöriga till ordinarie, skogsägande, medlem i föreningen kan bli familjemedlem i Norra Skog. Som familjemedlem i föreningen får du samma medlemsrabatter som ordinarie medlemmar. Familjemedlemmar bidrar till föreningen genom att betala in en insats på 1000 kr, de får dock inte del av eventuell vinstutdelning.

  Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrandet av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli seniormedlem istället för att utträda ur föreningen. Ingen annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli seniormedlem.

   
 • Hur blir jag medlem?
  Du ansöker om medlemskap genom att fylla i en inträdesansökan på vår hemsida. Inträdet ska efter ansökan beviljas av Norra Skogs styrelse vid ett sammanträde.
 • Kostar det något att bli medlem?
  Det kostar inget att bli medlem. Som medlem bygger du upp ett insatskapital som är medlemmens pengar men disponeras av föreningen.

Insatser

 • Vad är insatsskydlighet?
  Insatsskyldigheten är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet och är som lägst 2 000 kr och som högst 80 000 kr.
 • Hur beräknas insatsavdraget?
  När du som medlem säljer virke görs ett insatsavdrag, 2% eller 4% av virkesvärdet, som överförs till inlåningskontot ”Insatskonto inbetalt”. Insatsavdraget begränsas så att enbart 20% av den totala insatsskyldigheten får avsättas per år.
 • Kan jag göra en inbetalning till mitt insatskonto?
  Som ny medlem har du möjlighet att betala in upp till minimiinsats 2 000 kr till ditt insatskonto, men när minimiinsatsen är fylld sker inbetalningar till insatskonto enbart via insatsavdrag vid försäljning av virke. Inbetalning av minimiinsats (upp till 2 000 kr) görs till Norra Skogs bankgiro 201-3068 och du anger ditt medlemsnummer samt ”insatsinbetalning” i meddelandefältet.
 • Får man ränta på sitt insatskapital?
  Beslut om insatsränta och/eller insatsemissioner fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.
 • När utbetalas mina insatser?
  Utträden som beviljas till och med november sker 31 december. I enlighet med lagen om ekonomiska föreningar sker utbetalning av insatser tidigast 6 månader efter utträde, vilket betyder att du får din insats utbetalad efter 1 juli nästkommande år.

  När det gäller insatsutbetalning för dödsbon görs undantag från 6-månaders-regeln för utbetalning vilket innebär att utbetalning sker löpande under året.


  När din ansökan om utträde blivit beviljad får du en bekräftelse från oss där vi informerar om detta. 

Utträde

 • Hur säger jag upp medlemskapet?
  Om man vill begära utträde ur föreningen ska detta göras skriftligen senast 30 november för att utträdet ska ske vid räkenskapsårets slut, 31 december. Om skriftlig anmälan görs senare sker utträde först vid slutet av nästa räkenskapsår. Du hittar utträdesansökan på Mina sidor och kan även ladda ned blanketten här.

  Om utträdet avser ett dödsbo bifogas första sidan av bouppteckningen där dödsbodelägare framgår. Om det finns flera dödsbodelägare ska alla dödsbodelägare underteckna eller en fullmakt bifogas. När det gäller insatsutbetalning för dödsbon görs undantag från 6-månaders-regeln för utbetalning vilket innebär att utbetalning sker löpande under året.
 • Kan jag överlåta medlemskapet till annan person?
  Nej, medlemskapet i Norra Skog är personligt och går inte att överlåta. Den tidigare ägaren som begär utträde kan däremot välja att överföra innestående medel till ny ägare/medlem som då ansöker om inträde.
 • Kan jag överföra innestående medel till en ny ägare?

  Ja, när du ansöker om utträde kan du välja om du vill överföra de pengar du har hos Norra Skog till en ny ägare/medlem eller att få dem utbetalade. De pengar som finns på inbetalad insats överförs till nya medlemmens inbetalade insats och samma sak gäller medlemskonto och virkeskonto. Pengar som finns på betalningsplan och emitterad insats beskattas hos innehavaren och överförs därmed till virkeskonto.

Utbetalning