Ekonomi

Har du som medlem frågor om din skogsekonomi ber vi dig i första hand kontakta din lokala skogsinspektor. Dessa hittar du här.

Organisationsnummer: 794000-2665

Fakturaadress tidigare Norra Skogsägarna:
Skogsägarna Norra Skog ek. för.
Box 507 50
202 71 Malmö
Fakturor i pdf skickas till faktura@norra.se

Fakturaadress tidigare Norrskog:
Skogsägarna Norra Skog ek. för
Box 233
872 25 Kramfors
Fakturor i pdf skickas till norrskog-faktura@norrskog.se

Allmän e-post: ekavd@norra.se
Besöksadress: Skeppargatan 1,
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00
Eva Wiklander

Eva Wiklander

Ekonomichef

Eva-Maria Ekström

Eva-Maria Ekström

Finans- och inköpschef

Kerstin Lithner

Kerstin Lithner

Ekonom

Annika Eriksson

Annika Eriksson

Ekonom

Annelie Bergfors

Annelie Bergfors

Ekonom

Katarina Viberg

Katarina Viberg

Redovisningsansvarig

Charlotta Persson

Charlotta Persson

Ekonomiassistent

Monika Norell

Monika Norell

Ekonomiassistent

Ulrica Karlsen

Ulrica Karlsen

Ekonom

Anna Norlin

Anna Norlin

Ekonomiadministratör

Agneta Persson

Agneta Persson

Bilansvarig

Maria Leffler

Maria Leffler

Ekonom

Karta