Hur mycket pengar genererar din skog?

En extra månadslön per år? En vecka i fjällen med dina nära och kära? Att skogen löpande kan generera intäkter är kanske inte något du tänker på. Framförallt inte om skogen gått i arv och skogsbruket blivit otrampad mark. Vi hjälper dig att röja stigen och tar reda på hur mycket pengar din skog kan generera om den sköts på rätt sätt.

Norra Skog

Tillsammans med dig utformar våra kunniga, lokalt stationerade, skogsinspektorer en handlingsplan för skötseln av din skog utifrån de skogsbrukstjänster som vi erbjuder. Med stöd av våra skickliga skogsekonomer på Skogsbyrån hjälper vi dig också planera din skogsekonomi och optimera ditt kassaflöde på bästa möjliga sätt.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret kontaktar vi dig.
 

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Norra Skog i siffror

2

2,1 miljoner hektar skogsmark ägs av Norra Skogs medlemmar
27000

skogsägare äger tillsammans Norra Skog
30

lokalkontor finns på Norra Skog, från Jämtland till Tornedalen
3

ca 3 miljoner fastkubikmeter i total virkesfångst
400

förtroendevalda

Vad har du i din skog?

Skogen är ett myller av liv och kraft. Tall, gran, björk....

Hur ska din skog se ut om 10 år? 30 år?

Skog går väldigt ofta i arv. I generation efter generation...

Hur vill du sköta din skog?

Plantera, röja, gallra, avverka… när är det rätt att göra...

Vad är din skog värd? För dig?

Barrskogsdoften, fågelkvittret och vinden som susar i...

Vad vill du lära dig som skogsägare?

Kanske känner du en törst efter något mer. Något...