Certifikatsärenden

Kontakta oss här vid ärenden som rör Norra Skogs certifierade skogsbruk eller våra spårbarhetscertifikat.

Vid förfrågningar, synpunkter och klagomål som har koppling till vår skogsbrukscertifiering enligt PEFC®, eller vår spårbarhetscertifiering enligt PEFC® Chain of Custody samt FSC® Controlled Wood, hänvisas till formuläret nedan för att ärendet ska registreras och hanteras enligt gällande rutin.