SORSELE SAXNÄS 2:34

96 ha varav 52 ha produktiv skogsmark med virkesförråd 3 400 m3sk. 76 % av skogsmarksarealen är ungskog i åldern 5-25 år för värdetillväxt. 1 750 m3sk är skog i huggningsklasserna S1 och S2. Ingår i Saxnäs VVO o 3 350 ha. Prisidé 700 000 kr. Anbudsdatum 2021-11-26.