STRÖMSUND JANSJÖ 1:45

Obebyggd skogsfastighet om 93 hektar strax norr om Backe. Marker på Landsomberget och mot Fjällsjöälven och Jansjön, Total areal 93 hektar varav 79 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 7 700 skogskubikmeter. Ny skogsbruksplan hösten 2020.