Fastighets-förmedling

Att köpa en skogsfastighet är en dröm för många. Att äga sin egen mark, en liten bit av Sverige. Ett skogsförvärv kan också vara den största affären i livet. Våra fastighetsmäklare är specialister på just skogsfastigheter och hjälper dig tryggt genom hela försäljningsprocessen.

KROKOM STÖRÅSEN 2:4

148 ha med virkesförråd 13 100 m3sk och möjlig direktavkastning. 115 ha produktiv skogsmark i ett skifte med bra arrondering. 53 % av skogsmarken är R2- och G1-skog för hög möjlig tillväxt. Skog i flera åldersklasser. Ingår i viltvårdsområde om 2 968 ha. Anbudsdag 2021-10-15. Prisidé 3.800.000 kr.

ÅRE VALLAN 1:18

Skogsfastighet fri från byggnader belägen i Ånn ca 30 km väster om Åre. 83 ha mark varav 53 ha produktiv skogsmark med virkesförråd 8 900 m3sk. Möjligt att ta ut avkastning efter köp. Enskild jakt. Fiskerätt. Prisidé 2 000 000 kr. Anbudsdatum 2021-09-21.

DOROTEA ÖSTRA ORMSJÖ 1:13, 1:14 & 1:15

Obebyggda skogsfastigheter med egen strand och bra vägnät Tre fastigheter i två sammanhängande skiften. Virkesförråd om 5 600 m³sk med möjlig direktavkastning. Andel i vägförening. Enskild jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubb om ca 3000 ha. Sista anbudsdag 2021-09-17

Gevåg 1:8 & 4:45

Välskött skogsegendom om totalt 528 ha. 401 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 60.700 m3sk. Ett sammanhängande skifte, bra vägnät. Prisidé: 20.000.000 kr Anbudsdag: 2021-10-20

KALIX GAMMELGÅRDEN 18:1

Kalix Gammelgården 3:13, 7:21, 18:1 Obebyggd skogsfastighet 60 hektar strax utanför Kalix. Skogsskiften med stor del ungskog samt skiften vid älven och inne i byn. Anbudsdag 1 oktober 2021. Priside` 1 000 000 kr.

ÄLVSBYN SÄVDAL 1:173

Skogsfastighet om totalt 79 ha. Virkesförråd 1.850 m3sk. Fastigheten ligger 12 km Nordväst om Vidsel. Prisidé: 1.000.000 kr.

Budgivning pågår

VILHELMINA GRANHÖJDEN 1:7, STRÖMNÄS 1:58

Bebyggda fastigheter i tre skiften om totalt 53 hektar. Virkesförråd 3 600 m³sk. Hög direktavkastning. Egen jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubb om ca 3 500 hektar. Fiskerätt i Malgomajsjön. Sista anbudsdag 2021-09-10.

Haparanda Tossa 5:1 & 3:21

Skogsfastighet om totalt 64 ha. Virkesförråd 3.300 m3sk. Fastigheten ligger 25 km Nordväst om Haparanda. Jakt i VVO. Prisidé: 550.000 kr. Anbudsdatum 2021-09-30.

Härnösand Dalom 2:16

Skogsmark vid kusten. Norra udden på Hemsön strax utanför Härnösand är till salu. Dalom 2:16 är en obebyggd skogsfastighet om 125 hektar. Ligger på nordvästra delen av Hemsön och har berg, skogar och strand mot Storfjärden.

Västra Strömåker 27 91692 Bjurholm

Västra Strömåker 1:33 och Grönåker 1:17 i Bjurholms kommun Äldre hus och ekonomibyggnad samt 24 ha skogsmark Pris 600 000 kr eller bud.

KALIX INNANBÄCKEN 6:4, 6:7 & 3:2

Fint belägen gård om totalt 84 ha. Virkesförråd ca 6.500 m3sk. Välhållet bostadshus med rejäla ekonomibyggnader. Prisidé: 3.100.000 kr. Anbudsdatum 2021-09-21. Visning 1/9 . Anmälan krävs.

SUNDSVALL KVARSÄTT 7:11

Obebyggd skogsegendom om totalt 175 ha. 10 km väster om Sundsvall. 163 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 14.000 m3sk. Ett skifte, bra vägnät. Prisidé: 4.800.000 kr. Anbudsdatum 2021-09-30.

KRAMFORS BÄCKLAND 7:1

Kramfors Bäckland 7:1 Obebyggd skogsfastighet 76 hektar i Nordingrå. Prisidé 2 milj kr. Anbudsdag 11 oktober

KROKOM GRANBO 2:15

136 ha med virkesförråd 33 700 m3sk. 129 ha produktiv skogsmark med bra arrondering och utbyggt vägnät. 62 % av skogsmarksarealen är S1- och S2-skog för hög möjlig direktavkastning. Prisidé 9 000 000 kr. Anbudsdatum 2021-09-23.

Berg Söderhögen 2:33

Skogsgård om 156 hektar ca 2,5 mil från Klövsjö kommer ut till försäljning under Oktober.

Kvarsätt 180 85591 Sundsvall

Vackert belägen gård om totalt 59 ha. Virkesförråd ca 4.000 m3sk. Ekonomibyggnader. 8 ha inägomark. Fastigheten ligger 10 km väster om Sundsvall Prisidé: 2.500.000 kr Anbudsdag: 2021-10-27. Visning 5/10. Anmälan till mäklaren.

Ragunda Stugubyn 5:250

Välhållen villa i gott äldre skick, belägen invid Indalsälven drygt två kilometer österom Stugun.

Såld

Bräcke Boggsjö 1:5 mfl

Större välskött skogsegendom om totalt 940 ha. Belägen mellan Gällö och Stugun. 785 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 89.500 m3sk Väl arronderat innehav.

Såld

Strömsund Grenås 3:45

137 ha totalareal varav 85 ha skogsmark med virkesförråd 11.000 m3sk. Hög möjlig direktavkastning med 62 % av skogsmarksarealen i S1- och S2-skog. Ingår i Grenås VVO om 4.800 ha. Prisidé 2.900.000 kr. Anbudsdatum 2020-11-12.

Såld

NORDANSTIG ORTSJÖ 1:12

Tillväxt fastighet med bra vägnät. Ett skifte om totalt 62 ha. Virkesförråd 3.400 m3sk. Ingår i Gnarps Östra VVO ca 18.500 ha.

Såld

SOLLEFTEÅ HELGUMS-MO 14:1

Skogsfastighet 300 ha i Sollefteå. Produktiv skogsmark 271 hektar med virkesförrådet 37 000 skogskubikmeter. Till stor del gallringsskog men även en del äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten är obebyggd.

Såld

Fisksjön 179 84497 Kälarne

Bebyggd skogsfastighet vackert belägen intill Fiskjön. Totalt 27 ha med virkesförråd 2 570 m3sk. Gården ligger fint placerad med utsikt över bygden. Ingår i viltvårdsområde 3 265 ha. Prisidé 800 000 kr. Intresseanmälan till 2020-06-05.

Såld

Sandviken 2:13

Virkesrik fastighet om 176 ha med virkesförråd 31 550 m3sk. Produktiv skogsmarksareal är 139 ha med möjlig hög direktavkastning. 22 500 m3sk är S1- och S2-skog. Prisidé 9.000.000 kr. Anbudsdatum 2020-11-12.

Såld

ÖSTERSUND PRISGÅRD 2:11 & 2:15

Obebyggda fastigheter i ett skifte om totalt 56 ha. Virkesförråd 2.500 m3sk. Ingår i VVO om ca 6000 ha. Fastigheten är belägen 20 km norr om Lit.

Såld

Östloning 158 85597 Indal

Bebyggd skogsfastighet om totalt ca 105 ha. Virkesförråd 10.700 m3sk. Vackert belägen gård i Indalsälvens dalgång. Fastigheten ligger 5 km NV om Indal. Anbud: 2020-05-28. Prisidé: 3.500.000 kr. Visning 12/5. Anmälan krävs.

Såld

ÅNGE TURINGEN 10:1

Skogsfastighet om 90 ha med virkesförråd 9 600 m3sk. Skog i flera huggningsklasser med möjlig direktavkastning. Bra löpande tillväxt i ungskogarna. Ingår i VVO ca 13 000 ha. Prisidé 2.700.000 kr.

Såld

Mårdsjön 108

Bebyggd skogsfastighet om 28 ha med virkesförråd 1 870 m3sk. Större delen av skogsmarksarealen är ung- & gallringsskog. Bra bonitet och åtkomst. Ingår i viltvårdsområde om 9 178 ha. Anbudsdatum 2020-08-25. Prisidé 650.000 kr.

Såld

ÖRNSKÖLDSVIK HUMMELVIK 10:54

Skog vid kusten. Obebyggd skogsfastighet om 193 hektar i Köpmanholmen 112 hektar produktiv skogsmark mot Hummelviksberget.

Såld

RAGUNDA VÄSTERÅSEN 1:104

Obebyggd skogsfastighet med ungskog, gallringsskog och äldreskogar belägen på den södra sidan Indalsälven nära Bispgården. Areal 65 hektar. Anbudsdag är den 15 juni. Priside 1,8 milj kr.

Såld

Åre Järpen 1:3

Vackert belägen skogsfastighet nära Kallsjön. Totalt 128 ha varav 95 ha skogsmark med virkesförråd 4 700 m3sk. Jakt inom 580 ha. Frikraft i Järpströmmen. Anbudsdatum 2020-08-25. Prisidé 1.400.000 kr.

Såld

RAGUNDA MÅRDSJÖ 5:20

Ungskogsfastighet om 12,8 ha med virkesförråd 940 m3sk. Större delen av skogsmarksarealen är i 10-35-årsåldern. Ingår i viltvårdsområde om 9 178 ha. Anbudsdatum 2020-08-25. Prisidé 300.000 kr.

Såld

SKELLEFTEÅ TUVAN 1:3

Fastigheten ligger vid havet längs ut på Kågnäsudden utanför Skellefteå. Skogsmark och strand mot havet.

Såld

KROKOM FAXNÄLDEN 2:48

Obebyggd fastighet i ett skifte om totalt 292 ha. Virkesförråd 11 200 m3sk. Stor tillväxt fastighet med utvecklingspotential.

Såld

Sundsvall Gästa 1:12 mfl

Vackert belägen gård om totalt 38 ha. Virkesförråd ca 3.500 m3sk. Rejäla ekonomibyggnader. Frikraft 13.200 kWh/år. Prisidé: 2.900.000 kr. Anbudsdatum 2021-05-26. Visning 13/5 . Anmälan krävs.

Såld

BRÄCKE GRÖTINGSLANDET 1:15

Skogsfastighet om 79 ha med virkesförråd 10 000 m3sk. Produktionsinriktad med 40 % av arealen i tillväxtskog. 30 % av arealen är S1 och S2-skog. Ingår i viltvårdsområde om 8.500 ha. Fiskerätt i Övre Gimåns fiskevårdsområde. Prisidé 2.500.000 kr. Anbudsdatum 2020-10-16.

Såld

STRÖMSUND JANSJÖ 1:45

Obebyggd skogsfastighet om 93 hektar strax norr om Backe. Marker på Landsomberget och mot Fjällsjöälven och Jansjön,

Såld

SKELLEFTEÅ HEDFORS 2:3

Skellefteå Hedfors 2:3 64 hektar obebyggd skogsmark till salu. I norra delen av Västerbotten tre mil från kusten uppströms Åbyälven .

Såld

BJURHOLM BASTUTRÄSK 1:12

Bjurholm Bastuträsk 1:12 134 hektar varav 67 hektar skogsmark Högt virkesförråd med skogar i alla åldersklasser

Såld

Kalix Veniksel 1:4 & 2:1

Skogsfastighet om 66 ha. Virkesförråd ca 7.100 m3sk. Två bostadsbyggnader, enklare standard. Fastigheten ligger 25 km NV om Morjärv. Prisidé: 1.600.000 kr. Anbudsdatum 2020-11-20.

Såld

LULEÅ JÄMTÖN 9:5

Obebyggd fastighet i fyra skiften om totalt 75 ha. Virkesförråd 4 000 m3sk. En tillväxtfastighet med möjlig direktavkastning i vacker Norrbottnisk kustmiljö. Jakt i VVO om ca 6000 ha. Prisidé: 950.000 kr. Anbudsdatum 2020-11-26.

Såld

ÖRNSKÖLDSVIK SJÖ 1:8

Skogsfastighet om 83 ha. Virkesförråd ca 2.600 m3sk varav ca 1.100 m3sk är S2-skog. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnad i enkel standard intill Mossaträsksjön. Fastigheten ligger ca 55 km NV om Bredbyn.

Såld

Grenås 500

Skogs– och lantbruksgård om 47 ha vackert belägen i Grenås nära Hammerdal. 12 ha skogsmark med virkesförråd 2 200 m3sk samt 17 ha åkermark. Gården är placerad i öppet läge med vid utsikt över bygden. Ingår i viltvårdsområde om 4 800 ha. Utgångspris 700 000 kr. Anmälan till budgivning 2020-11-12.

Såld

Hullsjön Stöde

Sundsvall Hullsjön 1:97, 1:98. 234 hektar skogsmark med bra arrondering och bra vägar. I Stöde. Välskötta skogar med virkesförråd om ca 30 000 m3. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Öje 8:8 Härnösand

Härnösand Öje 8:8 Skogsfastighet om 204 hektar med virkesförråd om 20 000 skogskubikmeter Fastigheten är obebyggd

Såld

UMEÅ ÅBYN 1:19

Umeå Åbyn 1:19. Skog. Fastigheten är obebyggd och ligger 15 km från Umeå. 73 hektar varav 47 hektar produktiv skogsmark samt 4 hektar hävdad åkermark.

Såld

KALIX SIKNÄS 8:13

Obebyggd fastighet i fyra skiften om totalt 40 ha. Virkesförråd 5 900 m3sk. Jakt i VVO om ca 4.300 ha. Prisidé: 1.600.000 kr. Anbudsdatum 2021-01-22.

Såld

ÖSTERSUND SKICKJA 2:9

37 ha med virkesförråd 3 600 m3sk. 35 ha skogsmark med hög produktionsförmåga. Bra åtkomst från skogsbilväg. 44 % av den produktiva skogsmarksarealen är växtlig gallringsskog. Anbudsdatum 2021-07-05. Prisidé 1 200 000 kr.

Fastighetsförmedling

Besöksadress: Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand och Akademigatan 4, 831 21 Östersund


Telefon: 010-583 10 00

Fastighetsförmedling

Clas Tjäder

Clas Tjäder

Mäklarchef

Thomas Simensen

Thomas Simensen

Mäklare

Emil Lundström

Emil Lundström

Mäklare

Per Stadling

Per Stadling

Mäklare