Fastigheter till salu

PITEÅ ARNEMARK 2:8

Skogsfastighet med gård om totalt 44,7 ha varav 33,2 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 1809 m3sk. Anbud senast 2022-09-29. Prisidé: 2 000 000 kr.

Öden 131 89691 Husum

Bebyggd skogsfastighet om totalt 41 ha. Virkesförråd 1.850 m3sk. Torp med åretrunt standard. enskiltläge. Fastigheten ligger 10 km norr om Husum. Prisidé: 1.200.000 kr Anbudsdag: 2022-09-28 Visning 31/8. Anmälan till mäklaren.

Sorsele Forsbacka 1:11

Fin skogsfastighet i Sorsele fördelat på två skiften med goda vägförbindelser. Total Landareal om 494,4 ha varav produktiv skogsmark om 346 ha. Virkesförrådet uppgår till 26 790 m3sk varav stor andel utgörs av S2 skog. Bonitet 2,4 m3sk per ha. Prisidé: 6 000 000 kr

LULEÅ JÄMTÖN 1:6

Skogsfastighet utan byggnader i Jämtön. Fyra skiften med god tillgänglighet. Total landareal 72,1 ha varav 64,2 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 5965 m3sk. Medeltal på 93 m3sk/ha. Bonitet 3,6 m3sk/ha/år. Anbud senast: 2022-10-03 Prisidé: 1 800 000 kr

VILHELMINA MALGOVIK 13:1

Obebyggd skogsfastighet i Malgovik, 18 kilometer väster om Vilhelmina. Fina ungskogar, en tillväxtfastighet med ett virkesförråd 16 350 m³sk varav 7 800 är S1- och S2 skogar. Jakträtt och möjlig jakt på 6 200 hektar. Fiskerätt i Malgomaj. Sista anbudsdag 2022-09-28 Prisidé 4 000 000 kr.

ÅSELE ÄLGSJÖ 5:6

En större välskött skogsegendom är nu till salu ca 15 km öster om Åsele. 496,9 ha väl lämpad som skoglig investering med växtliga gallrade skogar. Virkesförrådet uppgår till 45 161 m3sk. Säljs via anbudsförfarande med anbudsdatum 2022-10-18. Prisidé 13 000 000 SEK

Kramfors Strinne 4:8

Kramfors Strinne 4:8 är en obebyggd skogsfastighet om 128 hektar varav 94 hektar är produktiv skogsmark. Skogen består till stor del av ungskog och gallringsskog. Virkesförrådet är 12 300 skogskubikmeter. Fastigheten har mark inom Rammeldalsbergets vindpark. Väl utbyggt vägnät

BRÄCKE HÅVDSJÖ 10:1 och 10:2

En bebyggd mindre skogsfastighet, Håvdsjö 10:1, samt tomtmark, Håvdsjö 10:2, är nu till salu. Fastigheterna är belägna i Nyhem, ca 25 km nordöst om Bräcke. Fastigheterna är belägna i naturskönt område och i direkt närhet av Gimdalen som är känt för både fisket och de vackra naturmiljöerna.

BERG SIDE 3:21

Skogsfastighet på starka marker med en välhållen fäbodvall 15 kilometer väster om Myrviken. Virkesförråd om 11 750 m³sk varav 8 200 m³sk är S1 och S2 skog. 112,4 hektar varav 75,4 hektar produktiv skogsmark. Sista anbudsdag 2022-09-21. Prisidé 4 000 000 kronor.

ÖVERTORNEÅ KOIVUKYLÄ 18:10

Mäktig gård & skog med vacker utsikt över Torneälven. Välhållet boningshus med härligt ljusinsläpp och trevlig planlösning. Total areal 179,6 ha varav 132,8 ha är produktiv skogsmark med bra arrondering. Virkesförråd 8586 m3sk Bonitetet 3,5 m3sk per ha. Anbud senast 2022-09-13 Prisidé: 3500000 kr

GÄLLIVARE ULLATTI 17:5 & 17:7

Skogsfastigheter utan byggnader i Ullatti. Hög andel avverkningsbar skog med god tillgänglighet. Total areal om 67,7 ha varav 42,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 3577 m3sk med ett medeltal på 84 m3sk/ha. Boniteten är 2,8 m3sk/ha/år. Anbud senas: 2022-10-07 Prisidé: 800 000 sek

Hemviken 110 84498 Kälarne

En bebyggd skogsfastighet i fantastiskt sjönära läge intill Ansjön. Fastigheten ligger 4 kilometer öster om Kälarne. Till bostadshuset hör egen strand och båthus. Virkesförråd 2 550 m³sk. 900 m³sk är S1- och S2 skog. Visning 22/9 klockan 15,30-16,30. Sista anbudsdag 29/9. Prisidé 975 000 kronor.

Östansjö 129 86492 Matfors

Straxt söder om Sundsvall i Östansjö kan du bo lantligt på en gård med många möjligheter. Bostadshus i gott skick därtill ett flertal ekonomibyggnader så som en stor maskinhall/verkstad 240 kvm. passande olika verksamheter, såghus mm.

LULEÅ ALVIKSTRÄSK 1:12

Skogsfastighet i Alviksträsk. Närliggande skogsskiften med strandnära läge. Total landareal 167,5 ha varav 141,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 14634 m3sk. Medeltal på 104 m3sk/ha. Bonitet 3,9 m3sk/ha/år. Anbud senast: 2022-10-31 Prisidé: 4 500 000 kr

Solleftå Edsele-Ås 1:17

Skogsfastighet med fritidshus. Belägen 5 km söder om Edsele. 20 ha, virkesförråd 1.500 m3sk. Prisidé: 520.000 kr Anbudsdag : 2022-10-04 Visning den 28/9 kl 15:30. Anmälan till mäklaren.

DOROTEA BELLVIK 2:31

Obebyggd skogsfastighet i Bellvik, 20 kilometer väster om Dorotea. En tillväxtfastighet med virkesförråd 2 016 m3sk. Möjligt att ansöka om medlemskap i jaktklubb med areal 500 hektar. Sista anbudsdag 2022-10-07 Prisidé 550 000 kr.

VILHELMINA SKANSHOLM 1:12

Skogsfastighet med 41 ha produktiv skogsmark och virkesförråd om 5 190 m3sk. Fastigheten har skog i flera åldersklasser vilket medger möjlighet till direktavkastning samt fortsatt bra grund för värdeutveckling genom den yngre skogens fortsatta tillväxt. Prisidé 1.100.000 SEK. Anbud 2022-09-30

Ramsås 836 87198 Ramvik

Gård om 24 ha. Ett samlat skifte i ett småbrutet landskap med enskilt läge. Bostadshus, bagarstuga, åker och skog. Fastigheten är belägen väster om Hälledal mellan Härnösand och Kramfors. Pris 950 000 kr

ÖSTERSUND GÄLE 1:13

Större skogsfastighet med välskötta skogar om 280,7 ha varav 208,7 ha produktiv skogsmark med virkesförråd 23 285 m3sk. Bra vägnät och hög andel väl växande ung- och gallringsskogar. Prisidé 10.000.000 kr. Anbudsdatum 2022-09-29.

NORDMALING MULLSJÖ 9:9

Obebyggd skogsfastighet med en landareal om 99 ha varav produktiv skogsmark om 87,1 ha. Virkesförråd om 6 785 m3sk där tyngdpunkten av åldersfördelningen utgör gallringsskog. Fastigheten består av tre skiften. Högviltsjakt i viltvårdsområde. Småviltsjakt. Skriftligt anbud senast 2022-10-21.

Såld

Bräcke Boggsjö 1:5 mfl

Större välskött skogsegendom om totalt 940 ha. Belägen mellan Gällö och Stugun. 785 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 89.500 m3sk Väl arronderat innehav.

Såld

NORDANSTIG ORTSJÖ 1:12

Tillväxt fastighet med bra vägnät. Ett skifte om totalt 62 ha. Virkesförråd 3.400 m3sk. Ingår i Gnarps Östra VVO ca 18.500 ha.

Såld

ÖSTERSUND PRISGÅRD 2:11 & 2:15

Obebyggda fastigheter i ett skifte om totalt 56 ha. Virkesförråd 2.500 m3sk. Ingår i VVO om ca 6000 ha. Fastigheten är belägen 20 km norr om Lit.

Såld

KROKOM FAXNÄLDEN 2:48

Obebyggd fastighet i ett skifte om totalt 292 ha. Virkesförråd 11 200 m3sk. Stor tillväxt fastighet med utvecklingspotential.

Såld

DOROTEA ÖSTRA ORMSJÖ 1:13, 1:14 & 1:15

Obebyggda skogsfastigheter med egen strand och bra vägnät Tre fastigheter i två sammanhängande skiften. Virkesförråd om 5 600 m³sk med möjlig direktavkastning. Andel i vägförening. Enskild jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubb om ca 3000 ha. Sista anbudsdag 2021-09-17

Såld

LULEÅ JÄMTÖN 9:5

Obebyggd fastighet i fyra skiften om totalt 75 ha. Virkesförråd 4 000 m3sk. En tillväxtfastighet med möjlig direktavkastning i vacker Norrbottnisk kustmiljö. Jakt i VVO om ca 6000 ha.

Såld

Ragunda Gevåg 1:8 & 4:45

Välskött skogsegendom om totalt 528 ha. 401 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 60.700 m3sk. Ett sammanhängande skifte, bra vägnät.

Såld

Hullsjön Stöde

Sundsvall Hullsjön 1:97, 1:98. 234 hektar skogsmark med bra arrondering och bra vägar. I Stöde. Välskötta skogar med virkesförråd om ca 30 000 m3. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

RAGUNDA KULLSTA 3:22

Obebyggd skogsmark i tre sammanhängande fastigheter om 115 hektar. Virkesförråd 15 400 m³sk. Tillväxtfastigheter med hög andel medelålders skog. Jakt i Kullsta VVO om 3000 ha.

Såld

RAGUNDA KULLSTA 1:52

Obebyggd fastighet i tre skiften om totalt 73 hektar. Virkesförråd 9 300 m³sk. En tillväxtfastighet med möjlig direktavkastning i Vackert belägna Ragundadalen. Jakt i Kullsta VVO om 3000 ha. Anbudsdag 2021-06-11.

Såld

UMEÅ ÅBYN 1:19

Umeå Åbyn 1:19. Skog. Fastigheten är obebyggd och ligger 15 km från Umeå. 73 hektar varav 47 hektar produktiv skogsmark samt 4 hektar hävdad åkermark.

Såld

KALIX GAMMELGÅRDEN 18:1

Kalix Gammelgården 3:13, 7:21, 18:1 Obebyggd skogsfastighet 60 hektar strax utanför Kalix. Skogsskiften med stor del ungskog samt skiften vid älven och inne i byn. Anbudsdag 1 oktober 2021. Priside` 1 000 000 kr.

Såld

VILHELMINA GRANHÖJDEN 1:7, STRÖMNÄS 1:58

Bebyggda fastigheter i tre skiften om totalt 53 hektar. Virkesförråd 3 600 m³sk. Hög direktavkastning. Egen jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubb om ca 3 500 hektar. Fiskerätt i Malgomajsjön. Sista anbudsdag 2021-09-10.

Såld

SOLLEFTEÅ VÄSTERTJÄRN 1:26

Obebyggd fastighet om totalt 23 ha. Virkesförråd 3.600 m3sk. Fastigheten ligger 6 km Nordost om Junsele. Jakt i VVO om ca 4000 ha.

Såld

SUNDSVALL KVARSÄTT 7:11

Obebyggd skogsegendom om totalt 175 ha. 10 km väster om Sundsvall. 163 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 14.000 m3sk. Ett skifte, bra vägnät.

Såld

STRÖMSUND HALLVIKEN 8:36

Bebyggd skogsfastighet med totalareal om 56 ha, en tillväxtfastighet med möjlig avkastning. 34 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 000 m3sk. Ingår i viltvårdsområde med areal 2 000 ha samt i Russfjärdens fiskevårdsområde.

Såld

ÄLVSBYN VISTHEDEN 3:1

Fastigheten Vistheden 3:1 omfattar 75 hektar och är belägen en mil väster om Älvsbyn i Norrbottens län. Den består till 54 hektar av produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10 000 skogskubikmeter, 10 hektar inägomark, stuga. Fastigheten säljas genom offentlig auktion i Älvsbyn den 31 aug 2022.

Såld

BERG SÖDERHÖGEN 2:33

Skogs– och lantbruksgård om totalt 162 hektar vackert belägen i byn Söderhögen, 2,4 mil från Klövsjö. Enskild jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i 2 700 hektar. Virkesförråd om 7800 m³sk.

Såld

Offentlig auktion Lycksele

Lycksele Hedlunda 2:3 Gård med skog, åker, byggnader. Total areal 241 hektar. Fastigheten säljs genom offentlig auktion den 16 februari 2022

Såld

ÖRNSKÖLDSVIK TEG 1:8

Örnsköldsvik Teg 1:8 En samlad och välarronderad fastighet på 273 hektar i två närliggande skiften. Den innehåller 223 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 19 000 skogskubikmeter. Fastigheten är obebyggd. Skogsbilväg in i marken. Belägen 2 mil väster om Örnsköldsvik.

Såld

DOROTEA NYLAND 1:2

Obebyggd skogsfastighet med totalareal om 25 ha, intill Blaikfjället södra kant. 15 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 200 m3sk. Enskild jakt men för lokalt boende finns möjlighet ansöka om medlemskap i jaktklubb om 13 500 hektar.

Såld

SKELLEFTEÅ STORKÅGE 14:10, 16.13, 17:15

Skogsfastigheter utan byggnader om totalt 14,6 ha. 12,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 902 m3sk.

Såld

SKELLEFTEÅ HÖSJÖÄLVEN 1:4

Skogsfastighet om totalt 33 ha med enkla byggnader. Virkesförråd 5710 m3sk.

Såld

LYCKSELE MEDELÅS 1:8

Obebyggd skogsfastighet 67 hektar, tillväxtfastighet med direktavkastning. 57 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 4 000 m3sk. God framkomlighet med bäriga marker och lättillgänglig . Fastigheten ingår i viltvårdsområde med areal om ca 7 600 ha.

Såld

BODEN JOHANNISBERG 1:19

Obebyggd skogsfastighet med totalareal om 123,5 ha, en tillväxtfastighet med hög direktavkastning. Ett virkesförråd om 9 200 m3sk. För området god bonitet. Möjlighet finns även att ansöka om medlemskap i jaktklubb med areal 1 500 ha.

Såld

KALIX VENIKSEL 1:8

Skogsfastighet om totalt 29,6 ha varav 24,5 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften. Virkesförråd 1688 m3sk. Medelbonitet 3,9 m3sk per ha. Byggnader i vackert, strandnära läge vid Venikselet.

Såld

SKELLEFTEÅ JÖRNS-BRÄNNÄS 1:7

Skogsfastighet om totalt 135,7 ha varav 87 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 8416 m3sk.

Såld

Skellefteå Ånäset 2:19 & Skellefteå Lillträsk 1:10

Skogsfastigheter om totalt 119,3 ha varav 71 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 4424 m3sk.

Såld

SKELLEFTEÅ VARGTRÄSK 1:2

Skogsfastighet i fint strandnära läge vid Vargträsk om totalt 79 ha landareal och 19 ha vatten. 41,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 1371 m3sk.

Såld

PITEÅ PORSNÄS 11:8

Skogsfastighet utan byggnader i Porsnäs. Tre skiften med god tillgänglighet och hög andel avverkningsbar skog. Total areal 16,3 ha varav 10,4 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 923 m3sk. Medeltal på 89 m3sk/ha. Bonitet 3,8 m3sk/ha/år.