Avtalsservitut

Med ett avtalsservitut säkerställer ni er, och framtida generationers rätt, att nyttja en gemensam skogsbilväg. Med tjänsten avtalsservitut hjälper vi er upprätta ett juridiskt bindande avtalsservitut helt utifrån era önskemål.

Ett servitut innebär att en fastighet får rätt att använda en annan fastighet på något bestämt sätt, exempelvis genom att upplåta fastigheten för en skogsbilväg. Servitutet kan upprättas frivilligt mellan parterna men måste då uppfylla vissa formkrav för att bli juridiskt bindande.

Fördelen med ett korrekt formulerat servitut är att det blir knutet till fastigheterna och inte till dess ägare vilket innebär att servitutet gäller även i framtiden, oberoende om någon av fastigheterna byter ägare.

Genom att skriva in servitutet i fastighetsregistret säkerställs att servitutet inte försvinner och därmed gäller det även mot en ny ägare till den upplåtande fastigheten. Inskrivningen sker genom en skriftlig ansökan som skickas till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet för registrering.

Detta ingår

  • Upprättande av avtalsservitut som uppfyller formkraven för att bli juridiskt bindande
  • Hjälp att formulera avtalsservitutet utifrån era önskemål
  • Inskrivning av avtalsservitut i fastighetsregistret

Kostnad

Timdebitering
Medlemsrabatt 30 %

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster