ÖSTERSUND SKICKJA 2:9

37 ha med virkesförråd 3 600 m3sk. 35 ha skogsmark med hög produktionsförmåga. Bra åtkomst från skogsbilväg. 44 % av den produktiva skogsmarksarealen är växtlig gallringsskog. Anbudsdatum 2021-07-05. Prisidé 1 200 000 kr.