SKELLEFTEÅ HEDFORS 2:3

Skellefteå Hedfors 2:3 64 hektar obebyggd skogsmark till salu. Fastigheten ligger i norra delen av Västerbotten tre mil från kusten uppströms Åbyälven . Skogarna består till stor del av 40-årig tallskog. I ett skifte med väg in på fastigheten.