KALIX SIKNÄS 8:13

Obebyggd fastighet i fyra skiften om totalt 40 ha. Virkesförråd 5 900 m3sk. Jakt i VVO om ca 4.300 ha. Prisidé: 1.600.000 kr. Anbudsdatum 2021-01-22.