Hullsjön Stöde

Sundsvall Hullsjön 1:97, 1:98. 234 hektar skogsmark. Bra arrondering och bra vägar. I Stöde. Välskötta skogar med ett virkesförråd om ca 30 000 m3. Jakt i viltvårdsområde. Obj.beskr. se: norraskog.se