Ragunda Gevåg 1:8 & 4:45

Välskött skogsegendom om totalt 528 ha. 401 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 60.700 m3sk. Ett sammanhängande skifte, bra vägnät. Prisidé: 20.000.000 kr Anbudsdag: 2021-10-20