Värdeindikator – värdera din skogsfastighet

Fyll i värden för en snabb värdeindikation på din skogsfastighet. 

Du hittar värdena i din skogsbruksplan. Har du ingen använder du knappen "snittvärden" för att få fram statistisk data som underlag för värdeindikationen.