Prisindex

Här redovisas hur priset på sålda skogsfastigheter förändrats under de senaste åren jämfört med 2011/2012.

Du kan även följa den procentuella förändringen av fastighetspriserna i tre geografiska nivåer, Sverige, region och församling.