Värna värdefulla vattendrag

Stort EU-projekt i norrländska skogar.

I skogslandskapet finns en mängd olika vattenmiljöer: våtmarker, sjöar, små bäckar och andra rinnande vatten. Hur man sköter skogen påverkar direkt och indirekt kvaliteten på allt vatten och därför har skogsägarföreningen Norra Skog genom det nationella projektet GRIP on LIFE tagit fram en barnbok för att sprida kunskap och värna värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Datum: 2021-06-03

I Malva och skogsvattnets skatt får läsaren följa med och se när lövträd vid bäckens kanter hjälper hela näringskedjan i bäcken, på vilket sätt vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp och hur roligt det är att utforska en helt vanlig skogsbäck.

- Att ta hänsyn till vatten vid ett aktivt skogsbruk betyder att det behövs kunskap. Vi har länge hållit på med vattenfrågor och märkt ett stort intresse och hoppas att barnboken kan nå nya målgrupper. Vi vill uppmuntra vuxna att läsa boken tillsammans med barn eftersom den även vänder sig till oss, berättar Satu Aguilar som är projektledare för Norra Skogs arbete med GRIP on LIFE och bokens framtagning.

Stort intresse för vattenfrågor i Norrland

I projektet arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans och Norra Skog är en partner i detta projekt som pågår fram till 2025. Projektet finansieras huvudsakligen av EU:s miljöprogram LIFE, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Boken är finansierat av projektet GRIP on LIFE och delas ut gratis via Norra Skogs lokalkontor som finns över halva Sveriges yta.

- Det finns ett stort intresse hos skogsägare och allmänhet för vattenhänsyn i skogsbruket. Vi kommer förutom boken även genomföra vattenvandringar för olika målgrupper från Jämtland till Norrbotten. Diskussioner om praktiska åtgärder samt erfarenhetsutbyte är mycket uppskattade bland skogsägare så jag ser fram emot de träffarna som blir efter sommaren, berättar Satu Aguilar.


Fakta om Malva och skogsvattnets skatt

- Författare: Ulla Nordlinder
- Illustratör: Gunilla Guldbrand
- Boken är kostnadsfri och delas under projektperioden ut till skogsägare och andra intresserade vid Norra Skogs aktiviteter samt via de lokala kontor som skogsägarföreningen har runt om i norra Sverige.
- Boken ingår i Norra Skogs bokserie Skogsbarnen. Läs mer om bokserien här.

För ytterligare information kontakta:
Satu Aguilar, projektledare, Norra Skog, 070-289 28 27, satu.aguilar@norra.se

För pressbilder klicka här.