Medlemmar delar på en halv miljard


Fusionen mellan de tidigare skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna har gått riktigt bra och det gör att nya Norra Skog också gått i rätt riktning. Därför har föreningens styrelse fattat ett historiskt inriktningsbeslut om en vinstutdelning på en halv miljard kronor till medlemmarna. Aldrig har skogsägarrörelsen i norra Sverige varit så ekonomiskt stark och kunnat föreslå en så omfattande utdelning till sina medlemmar.

Datum: 2021-06-21

- Det är med stor glädje som vi konstaterar att effekten av vår fusion redan under första året skapat högt värde för våra medlemmar och att vi kan planera för framtida vinstutdelningar. Det är verkligen ett bevis på att vi tillsammans är starkare än var och en för sig, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skog.

Ett lönsamt medlemskap

Norra Skog är en ekonomisk förening och vill premiera sina 27 000 medlemmar. Den nya strategin för vinstdelning premierar långsiktighet, bra skogsskötsel och minimerar risken för prisspekulationer. Vinstutdelningen gör att en medlem i föreningen kommer få betydligt mer utdelning vid en affär än det som visas i prislistan.

- Detta kommer vara ett effektivt vaccin mot toppar och dalar på en snårig virkesmarknad och göra våra medlemmars företagande långsiktigt lönsam, förklarar Norra Skogs vd Pär Lärkeryd.

Vinstutdelning för gamla och nya leveranser

Styrelsens målsättning är att vinstutdelning ska ha två syften. Både att premiera medlemmar som genom åren levererat till föreningen genom hög årlig avkastning på insatskapitalet samt koppla vinstdelning till nya virkesleveranser med medlemmar som görs under 2021 eller kommande år. Det slutgiltiga beslutet kring vinstutdelningen tas vid föreningens Stämma under maj månad 2022.

- Vi har redan mött många positiva reaktioner från våra medlemmar som menar att föreningen nu har en genialisk vinstutdelning eftersom deras virkesleveranser inte bara ger bra resultat det år de levererar utan även leder till en fortsatt avkastning år efter år efter år, berättar Torgny Hardselius.


För ytterligare information kontakta:
Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog, 070-568 17 12
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070-23 48 564

Här kan du fördjupa kunskapen kring vinstdelningen.
För pressbilder se här.

Norra Skog drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Vi ägs utav våra 27 000 medlemmar och verkar för deras bästa, alltid. Genom att erbjuda kunskap och tjänster ökar vi värdet på medlemmarnas skogar- idag och generationer framåt. Tillsammans utvecklar vi värdet av livet och råvaran i norrländska skogar.