Unik affär i norrländska skogen

Silvestica Green Forest, en svensk skogsfond för institutionella investerare, köper Norra Skogs skogsinnehav på 40 000 hektar i de fyra nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Datum: 2020-11-30

Fokus på medlemmar

Norra Skogs styrelse har i och med försäljningen tagit ställning till att skogsägarföreningen fortsättningsvis helt ska fokusera sin skogliga verksamhet på medlemmars och andra uppdragsgivares skogar och inte på fastigheter ägda direkt av föreningen. Köpare av skogen är Silvestica Green Forest AB, en långsiktig skogfond grundad 2017 av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK Forest Management. Silvestica har en svensk ledning och styrelse och verkar inom ramen för SEB:s policy för hållbart skogsbruk.

- Genom försäljningen av föreningens eget skogsinnehav visar vi vilken skog som står i centrum av vår verksamhet, det känns helt rätt mot bakgrund av att vi inte är ett skogsbolag utan en skogsägarförening. Vi ser Silvestica som en mycket lämplig köpare av skogen mot bakgrund av att bolaget har en långsiktighet i sitt skogsägande samt att Silvestica delar Norra Skogs syn på att brukad skog ger bästa klimatnyttan på lång sikt förklarar Norra Skogs ordförande Torgny Hardselius. 

Affären skapar nya möjligheter

Genom affären frigörs kapital för nya framtida satsningar. Norra Skogs styrelse har sedan fusionen i våras mellan Norrskog och Norra Skogsägarna utarbetat en ny strategisk plan mot bakgrund av den nya föreningens samlade styrka. Genom skogsaffären skapar föreningen ytterligare muskler att växla upp den strategiska planen med målet att säkerställa framtida avsättning för sina medlemmars virke till goda priser.

- Genom affären frigör vi kapital till framtida satsningar som kan vara till större nytta för våra medlemmar än att föreningen äger egen skog. Produkter från skogen får allt större betydelse om vi ska klara våra samhällsutmaningar. Samtidigt måste det finnas kapital för satsningar på förädling av skogsråvaran så att världen får tillgång till nya material och biobränsle. I denna omställning måste vi som skogsägarförening hålla oss framme så att våra medlemmar får del i de värden som dessa nya produkter kommer att skapa säger Pär Lärkeryd, vd för Norra Skog.

Fortsatt förvaltningsuppdrag

Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen men den ligger högre än vid affärer mellan enskilda privata skogsägare med anledningen av att affären görs mellan två juridiska personer samt den höga volym av skog som säljs vid samma tillfälle. Som en del i affären har även avtal tecknats där Norra Skog kommer att sköta förvaltningen av skogarna för Silvesticas räkning.

- Vi på Norra Skog är naturligtvis glada över att vi fått förtroendet från Silvestica att fortsatt ansvara för den direkta skogsförvaltningen något som ligger helt i linje med föreningens egen önskan. Som skogsägarföreningen har vi god erfarenhet av förvaltning av andras skogar och det känns tryggt att den personal som idag sköter skogarna utan avbrott kan fortsätta sitt viktiga jobb, berättar Pär Lärkeryd.

Välkommen till en digital pressträff med Norra Skog

Att föreningen säljer skog som under lång tid varit i föreningen ägo innebär en strategisk ny inriktning. Mot bakgrund av detta bjuder vi in till att ställa frågor till representanter från styrelse och ledning vid en digital pressträff om affären.

När: Imorgon tisdag den 1 december klockan 14:00
Plats: Klicka in på videolänken för att delta

För ytterligare information kontakta: Ulrica Winberg-Jonsson, 072-147 73 00

Klicka här för pressbilder från Norra Skog.
För information om Silvestica Green Forest se Silvestica.se

 
 

Vill du veta mer?

Ulrica Winberg-Jonsson

Kommunikationschef

072-147 73 00