Sveriges välfärd hotas av EU förslag

EU kommissionens delegerade akt, Taxonomi till hållbara finanser, innebär ett bakslag för klimatomställningen till ett hållbart samhälle, svenskt näringsliv samt för enskilda skogsägare som nu riskerar en ökad byråkrati och administration.

Datum: 2021-04-23

Kontraproduktivt förslag

– Förslaget från EU kommissionen är kontraproduktivt och tar inte vara på skogens stora klimatnytta att ersätta fossila produkter med förnybara alternativ. Istället riskerar taxonomin att gynna fossilindustrin på bekostnad av svenskt skogsbruk säger Jonas Eriksson, medlemschef vid Norra Skog.

– Den svenska skogen tar årligen upp 40-50 miljoner ton koldioxidekvivalenter och klimatnyttan kan öka ytterligare med ett aktivt skogsbruk. Virket från avverkningar kan användas till långlivade produkter som att bygga hus i trä och på så sätt ersätta fossilbaserade produkter framhåller Torgny Hardselius, styrelseordförande vid Norra Skog.

Ökad byråkrati för skogsägare

För att skogsbruket ska anses som hållbart ställer EU kommissionens taxonomi bland annat krav på att skogsägare med mer än 13 hektar skogsmark att analysera och redovisa koldioxidförrådet i skogen i obligatoriska skogsbruksplaner. Avverkade kolförråd ska dessutom ersättas inom 30 år, vilket är omöjligt i norra Sverige på grund av skogens låga tillväxt.

– Enskilda skogsägare som bedriver ett aktivt skogsbruk riskerar att pekas ut som klimatbovar när de i själva verket är klimathjältar, säger Jonas Eriksson medlemschef vid Norra Skog.

Påverkan på jobb och välfärd

Utformningen av Taxonomin understödjer ett passivt skogsbruk i tron att detta bygger upp kolförrådet i skogarna, något som dock bara sker så länge vi har växande skogar. Man missar alltså att det är det aktiva skogsbruket som sedan hundra år tillbaka skapat förutsättningen för ökande kolförråd i våra svenska skogar.

– Byråkratin och detaljstyrningen hotar i förlängningen råvaruförsörjningen till skogsindustrin med nedläggningar och minskade arbetstillfällen som följd. Från skogsägarrörelsen har vi tidigt pekat på orimligheterna med förslagen i Taxonomin för svenskt skogsbruk. Nu uppmanar vi Europaparlamentet och rådet att säga Nej till EU kommissionens delegerade akt om Taxonomi, säger Torgny Hardselius ordförande vid Norra Skog.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra Skog, tfn 070-336 12 35
Torgny Hardselius, styrelseordförande, Norra Skog, tfn 070-568 17 12

Klicka här för pressbilder.