När krisen kommer

Sommaren 2018 innebar en prövning för såväl räddningstjänst som enskilda skogsägare. Cirka 7000 räddningsinsatser genomfördes till följd av bränder i skog och mark. Inför sommaren rustar skogsägarna i norr för kunskapsuppbyggnad och utvecklad samverkan vid krishändelse.

Datum: 2021-05-27

Kunskapsuppbyggnad

Skogsägarföreningen Norra Skog gör nu en rejäl satsning så att privata enskilda skogsägare ska få  högre beredskap både före och efter en skogsbrand. Kooperationens 27 000 medlemmar erbjuds en utbildning kring förebyggande åtgärder, försäkringsfrågor och markägarens ansvar i händelse av skogsbrand. Projektet väntas leda till att skogsbränder motverkas samt att efterbevakning framöver förbättras.
  
– Beredskapen och kunskapen att utföra efterbevakning i händelse av skogsbrand är generellt låg bland privata skogsägare. Den enskilda skogsägarens kapacitet att klara en uthållig och ändamålsenlig efterbevakning varierar kraftigt utifrån fysisk förmåga, tillgång till resurser och utrustning. Därför genomför Norra Skog nu en särskild satsning i ett projekt för att höja beredskapen, säger Jonas Eriksson medlemschef vid Norra Skog.

Samverkan mellan skogsägare

Projektet har investerat i brandutrustning för medlemmarnas räkning som back-up om egen utrustning för efterbevakning saknas eller om räddningstjänsten inte har möjlighet att hyra ut/låna ut utrustning när släckningsarbetet är klart. Utrustningen kommer också att användas vid utbildningsträffar med skogsägare där bland annat möjligheter till samverkan med rågrannar och andra parter kommer att beröras.

– Nu finns en basutrustning på elva orter i norra Sverige, från Timrå i söder till Kalix i norr. Utrustningen förvaras i förvaringslådor (brandkistor) vid räddningstjänsten eller Norra Skogs lokalkontor där förtroendevalda inom Norra Skog ansvarar för uthyrning och översyn av utrustningen i samverkan med räddningstjänsten, säger Jan-Olof Lindberg projektledare för efterbevakning vid skogsbrand.

Arbetsteknik och tillvägagångssätt

– Medlemsträffar kommer att genomföras digitalt, men också fysiskt så snart det är möjligt, med Brandkistan som stöd för att visa på arbetsteknik och tillvägagångssätt. På Norra Skogs hemsida finns en kurs Eftersläckning som är kostnadsfri för medlemmar och som jag rekommenderar alla att ta del av. Förhoppningsvis kommer vi inte att hamna i en situation som den vi hade sommaren 2018, säger Jan-Olof Lindberg.

Geografisk placering av brandkistorna

1. Kalix 
2. Boden 
3. Burträsk 
4. Lycksele 
5. Hissmofors 
6. Hammarstrand
7. Umeå 
8. Vindeln 
9. Örnsköldsvik 
10. Sollefteå
11. Timrå

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Lindberg, projektledare, förtroendevald i Vindeln skogsbruksområde,  070-667 69 91
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra Skog, 070-336 12 35

Klicka här för pressbilder.

Klicka här för att lära dig mer om hur du som skogsägare behöver agera vid händelse av skogsbrand.