Nya steg för Östavalls företagspark

Norra Skog har nu tagit viktiga steg mot målet att skapa en framtida positiv utveckling för Östavalls företagspark. Ett flertal hyresavtal är tecknade och maskinparken är såld. Under 2021 blir det med andra ord både in- och utflyttningar på området.

Datum: 2021-02-25

- De hyresgäster som vi så här långt har tecknat avtal med har alla kopplingar till vindkraftsetableringar i området. Det är framförallt lokaler som kontor och personalutrymmen som är av intresse för dessa företag och avtalen sträcker sig ett år framåt, berättar Henrik Jönsson, industrichef Norra Skog.   


Maskinförsäljning 

Försäljningen av det nedlagda sågverkets maskinpark har dragit ut på tiden på grund av covid-19. Men nu är försäljningen klar och kontraktet undertecknat. Handpenningen är betald och köpeskillingen för affären uppgår till 57 miljoner kronor. Därmed inleds nu planeringen för demontaget men även detta påverkas av pandemins utveckling och en exakt tidpunkt för start och slut kan i nuläget inte sättas. Arbetet med demonteringen sker i samarbete med maskinhandlaren Åkerbloms. 

- Det känns bra att vi nu efter lång tid nått fram till en affär som vi känner oss nöjda med och som gör att vi nu kan börja fokusera framåt, säger Henrik Jönsson. 


Långsiktig etablering

Norra Skog anser att det är av största vikt att industriområdet inte blir stående och växer igen. De hyresavtal som nu gjorts är på kortare sikt men ända sedan juli 2020 har arbetet med en långsiktig lösning för området pågått genom projektet Östavalls företagspark. 
- Vi har i dagsläget hyrt ut delar av området men de stora industrilokalerna siktar vi på att hyra ut i takt med att maskinparken flyttats ut. Det blir nästa steg i vår slutliga målsättning som är att medverka till att nya etableringar, som skapar mer långsiktiga arbetstillfällen i Östavall, kommer på plats, avslutar Henrik Jönsson.  


För ytterligare information kontakta:
Henrik Jönsson, industrichef Norra Skog, henrik.jonsson@norrskog.se, 070-60 10 340