Pressmeddelanden
 • 21 juni 2021

  Medlemmar delar på en halv miljard

  Fusionen mellan de tidigare skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna har gått riktigt bra och det gör att nya Norra Skog också gått i rätt riktning. Därför har föreningens styrelse fattat ett historiskt inriktningsbeslut om en vinstutdelning på en halv miljard...

  Läs mer

  Koncern


 • 03 juni 2021

  Värna värdefulla vattendrag

  Stort EU-projekt i norrländska skogar. I skogslandskapet finns en mängd olika vattenmiljöer: våtmarker, sjöar, små bäckar och andra rinnande vatten. Hur man sköter skogen påverkar direkt och indirekt kvaliteten på allt vatten och därför har skogsägarföreningen Norra Skog genom...

  Läs mer

  Kunskap


 • 27 maj 2021

  När krisen kommer

  Sommaren 2018 innebar en prövning för såväl räddningstjänst som enskilda skogsägare. Cirka 7000 räddningsinsatser genomfördes till följd av bränder i skog och mark. Inför sommaren rustar skogsägarna i norr för kunskapsuppbyggnad och utvecklad samverkan vid krishändelse.

  Läs mer

  Koncern

Visa fler
Inget resultat