Pressmeddelanden
 • 23 april 2021

  Sveriges välfärd hotas av EU förslag

  EU kommissionens delegerade akt, Taxonomi till hållbara finanser, innebär ett bakslag för klimatomställningen till ett hållbart samhälle, svenskt näringsliv samt för enskilda skogsägare som nu riskerar en ökad byråkrati och administration.

  Läs mer

  Koncern


 • 22 mars 2021

  Skogsutredningen missar målet

  Skogsutredningen lever inte upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag. Norra Skog anser att förslaget sannolikt kommer leda till försvagad äganderätt och sämre förutsättningar för Sverige att klara klimatomställningen om förslagen genomförs fullt ut....

  Läs mer

  Koncern


 • 18 mars 2021

  Klimataktörers samarbete möjliggör investeringar

  Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg går in i ett fördjupat samarbete för att skapa effektiva och klimatvänliga transporter av den viktiga förnyelsebara råvaran trä. Många av Norra Skogs medlemmar har sina skogar i inlandet och där har Inlandståg en...

  Läs mer

  Koncern

Visa fler
Inget resultat