Växlar upp värdeskapandet

Norra Skog höjer grundpris och satsar extra på gallring.
Skogsägarföreningen Norra Skog är den aktör i norra Sverige som har intresse och förmåga att agerar prisbildare på virke. Nu har grundpriset höjts på massaved och föreningen kombinerar detta med en strategisk satsning på värdeskapande gallring. Detta ökar möjligheten till lönsamhet och värdetillväxt för de 27 000 medlemmarna.

Datum: 2021-12-07

- Vårt delägande i Husum Pulp AB, konjunkturen för avsalumassa och lagernivåerna gör att vi känner oss trygga i att höja massavedspriserna med +20kr/m3 fub för både barr- och lövmassaved. Utöver det kommer vi ytterligare premiera tillgängligheten för leveranser under barmarkssäsongen genom förstärkta bärighetspremier för timmer. För leveransvirke förstärks också leveranstidspremierna, förklarar Patrik Jonsson, virkeschef Norra Skog.

Långsiktigt skogsföretagande

Norra Skog har utvecklat en affärsmodell där medlemmar erbjuds bygga upp sitt företagande långsiktigt via tjänster och produkter som de behöver för att göra sitt skogsägande fritt, lönsamt och ansvarsfullt. Föreningens vinstdelningsstrategi, som presenterats tidigare denna höst, gynnar medlemmar med en jämn och hög aktivitet i sitt skogsföretagande i samarbete med Norra Skog. Genom modellen för prissättning av virke kan Norra Skog långsiktigt öka virkespriset, samtidigt som extrema prisvariationer undviks.

- Vi vet att snabba och extrema prisvariationer, kopplat till konjunkturvariationer för skogsprodukter, riskerar att skapa ett prisfixerat spekulativt beteende, som ofta leder till ett mer passivt företagande, där viktiga affärsbeslut och beställningar av skogliga åtgärder skjuts på framtiden. Ett nära samarbete med skogsinspektorn skapar istället högsta värdet för en skogsägare, säger Nils Broman, skogschef Norra Skog.


För ytterligare information kontakta:
Patrik Jonsson, virkeschef, 070-314 96 33
Nils Broman, skogschef, 070-693 98 99
För pressbilder se norraskog.se