Vad är alternativet till förnybart?

Skogsdebatten har blivit allt mer polariserad och åsiktsstyrd. Skogsägarnas engagemang att göra gott borde tillvaratas, inte misskrediteras. Grundlösa påhopp på svenskt skogsbruk leder ingenstans. Låt oss istället fokusera på skogens alla möjligheter.

Text: Jonas Eriksson | Foto: Calle Bredberg

Datum: 2021-05-06

Jonas Eriksson medlemschef Norra Skog
Jonas Eriksson, medlemschef Norra Skog.

Vi upplever en allt mer polariserad och åsiktsstyrd skogsdebatt där den svenska skogsbruksmodellen, skogsägarna, skogsindustrin, äganderätten och skogsforskningen ifrågasätts. Ideella naturvårdsorganisationer och delar av svensk media har till synes gjort gemensam sak i en samordnad kampanj mot det svenska skogsbruket. 

Levande landsbygd

Inom den samlade skogsägarrörelsen arbetar vi därför hela tiden samordnat för att lyfta fram det enskilda privata skogsägandet och brukandet som en del i lösningen när det gäller både klimat och välfärd. Mångfalden av många små skogsägare och alla våra drivkrafter att ansvarsfullt äga och bruka våra skogar skapar goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk och en rik biologisk mångfald som även ger inkomster och arbete till bygden.

Tillsammans genererar vi stora värden till samhället, ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga. Ett aktivt och kvalitativt skogsbruk möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse Sverige med virke, mat, energi och förnybara produkter. 

Äkta hållbarhet

Den förnybara skogen utgör grunden för äkta hållbarhet där vi fasar ut fossila alternativ som plast, olja och betong mot träråvaran. Vilka hållbara alternativ finns egentligen till förnybart? Vilka material anser miljörörelsen är att föredra? Vem vinner på grundlösa påhopp och svartmålning av svenskt skogsbruk? 

Brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar i övergången till hållbart samhällsbyggande med växande bioekonomi och utvecklad välfärd. För att detta ska uppnås behöver samhället skapa rätt förutsättningar. 

Skogens möjligheter

Det handlar om långsiktiga politiska spelregler som stimulerar och tar tillvara på det engagemang och den stolthet som finns bland enskilda skogsägare. Det handlar också om att skapa hållbara förutsättningar för företagande på landsbygden, där ett modernt skogsbruk och sociala värden i kombination med god naturvård kan utvecklas.

Ett hållbart skogsbruk kräver pragmatisk helhetssyn och långsiktigt tänkande. Vi måste därför lyfta blicken och se verkligheten i ögonen och fokusera på skogens alla möjligheter. Det handlar om saklighet, relevans och vetenskap – inte om åsikter.

/Jonas Eriksson, medlemschef Norra Skog

Läs mer av Jonas på bloggen skogssnack.se eller följ honom på Twitter: @JonasErik_sson
Klicka här för att läsa mer om hur Norra Skog bedriver ett lösningsorienterat påverkansarbete.