Trä för tillfrisknande

Mår vi bättre av att omge oss med trämaterial? Det ska en forskargrupp studera i ett pilotprojekt vid Skellefteå lasarett.

TEXT: KAROLINA EDSTEDT FOTO: PATRICK DEGERMAN

Datum: 2022-05-19

Det doftar svagt av trä i ett patientrum på ortopediska kliniken i Skellefteå. 0,75 kubikmeter massiv furu pryder väggarna i form av träpaneler och skåpsluckor. Här vårdas patienter med höftfraktur och syftet är att undersöka om träinredningen påverkar deras mående och återhämtning. Faktorer som upplevd smärta, oro och trötthet  mäts under hela vårdtiden och jämförs sedan med patienter med samma diagnos som får samma behandling i ett patientrum som saknar träinredning. 

Det finns många studier i ämnet  som visat att naturliga material inomhus, gröna växter, utsikt mot grönområden samt att vistas i naturen har en positiv inverkan på det mänskliga psyket. Men i den här studien vill man gå ett steg längre, menar projektledare Bror Sundqvist. 

– Det finns inte många studier som har undersökt de ämnen som trämaterialet avger, och om träets egenskaper som fukt- och temperaturreglerare har något med saken att göra. Det har ingen gått till botten med. Vi vill med den här studien ordentligt försöka sortera upp det på något sätt. Det kommer inte att ge svar på alla frågor men det är en startpunkt i alla fall, säger Bror Sundqvist, Luleå tekniska universitet. 


Söker samband 

Studien utförs av medicinska forskare utifrån sina expertområden och målsättningen är att resultaten ska hålla för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Mikrobmätningar på bakterier och mögel görs på utvalda ytor samt i luftsammansättningen i de båda rummen. Forskargruppen gör också luftklimatmätningar och tittar på temperatur och luftfuktighet. 

– Sedan får vi se om vi hittar en tydlig skillnad mellan rummen. Resultaten kommer att kopplas mot patienterna, hur de mår och hur de återhämtar sig. Därefter får vi se om vi kan säga något om sambandet, säger Bror. Kortare vårdtid

Projektet är delvis baserat på en norsk studie vid Trondheims lasarett. Där användes också träpaneler för att undersöka hur naturelement påverkade stress- och smärtupplevelsen hos patienterna. Resultaten visade att personerna i rummet med träpanel inte bara mådde bättre, de återhämtade sig snabbare också. 

– Patienterna skrevs ut tidigare vilket var häpnadsväckande. Om det skulle visa sig stämma att man kan skriva ut patienter tidigare för att de återhämtar sig snabbare så innebär det otroligt stora belopp för en region, säger Bror, som menar att resultaten kan få stor betydelse för hur vi bygger och inreder skolor, arbetsplatser och våra hem i framtiden. 

Studien genomförs av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och Region Västerbotten i samarbete med branschorganisationen Svenskt  Trä, Skellefteå Snickericentral och TM arkitekter.Bror Sundqvist, Luleå tekniska universitet.