Mycket hög brandrisk i skog och mark

SMHI varnar för att brandrisken just nu är stor eller mycket stor i norra Sverige. Med anledning av det varma vädret som utlovas kommande vecka vill Norra Skog uppmana till stor försiktighet vid skogsarbete och vistelse i skog och mark.

Datum: 2020-06-23

Norra Skog har tydliga rutiner för brandsäkerhet och följer de branschgemensamma riktlinjer för skogsbrand och eftersläckning som tagits fram på nationell nivå. Norra Skog samverkar även med övriga skogsföretag och följer SMHI:s brandrisk index noggrant. 

Kostnadsfri utbildning 
Som markägare har du ansvaret för efterbevakning och eftersläckning vid brand. Med anledning av den stora brandrisken erbjuder Norra Skog via sin kunskapsportal medlemmarna kostnadsfri utbildning i eftersläckning via skogsbranschens gemensamma Skogsskötselskola. Klicka här för att komma till utbildningen

Råd till skogsägare
Norra Skog uppmanar dig som skogsägare att se över dina försäkringar för skogsfastigheten och säkerställa att försäkringen gäller både brand och storm. De flesta försäkringsbolag har även skydd för avgångar vid extrema väderlägen så som torka.
Det är förenat med stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter en stor skogsbrand, skaffa dig därför kunskap om eftersläckning genom utbildning. Kontakta din skogsinspektor för rådgivning.

Följ händelseutvecklingen via media och myndigheternas webbsidor:
www.msb.se
www.smhi.se
Gällande eldningsförbud via krisinformation.se