Stöd för ökad samverkan kring skogsbilvägar

Norra Skogsägarna har fått stöd från landsbygdsprogrammet för att öka aktiviteten och främja samverkan kring skogsbilvägar hos privata skogsägare.

Datum: 2019-07-06

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


Sedan 2018-07-06 har Norra Skogsägarna deltagit i landsbygdsprogrammet vars syfte är att utveckla landsbygden i Sverige. Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt. I programmet finns mål som styr utvecklingen. För att nå målen finns det olika stöd och ersättningar för miljö, hållbarhet och innovation. Norra Skogsägarna har fått stöd från programmet för att öka aktivitet och främja samverkan kring skogsbilvägar hos privata skogsägare. 

Specifika mål

Det finns flera uppsatta mål med projektet. Ett av dessa är utbildning, där ingår vidareutbildning i vägbyggnation för Norras fälttjänstemän men också skogskvällar för privata skogsägare.  

Ett annat mål är teknisk utveckling. Dels i form av ett nytt projekteringsverktyg till personer som arbetar i fält, dels utveckling av en applikation för entreprenörer som arbetar med vägbyggnation. Målet är också att utveckla tekniskt stöd för hantering av väguppdrag med flera skogsägare i Norras verksamhetssystem. Målet är att skapa ett färdigt koncept för ideella vägföreningar och en standardrutin för vägprojekt med flera delägare. Totalt sett handlar stödet om att främja samverkan kring skogsbilvägar.

– Landsbygdsprogrammet har möjliggjort för oss att påbörja utvecklingen av digitala lösningar som hjälper skogsägare att samarbeta kring skogsbilvägar. Störst nytta för både miljön och skogsägare är när vi bygger vägar tillsammans, säger Norras vägspecialist Gustav Karlefors.