En välkommen skogsproposition

Norra Skog ser fram emot samverkan kring skydd av skog på frivillig grund

Regeringen har nu fattat beslut om propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (2021/22). De förslag och bedömningar som presenteras i propositionen syftar till att stärka äganderätten och en ökad hållbar skoglig tillväxt.

Datum: 2021-11-11

Framförallt handlar propositionen om att äganderätten för alla Sveriges skogsägare nu stärks, med fler valmöjligheter att välja skyddsformer och genom att frivillighet alltid ska vara utgångspunkt när skog ska skyddas. Dessutom blir det inget av det förslag som fanns i skogsutredningen om ett 100 mil långt skyddat skogsbälte utmed fjällkedjan.

– Norra Skog välkomnar regeringens förslag som nu ska lämnas till riksdagen. Som skogsägarförening har vi under mycket lång tid verkat för att frivillighet istället för tvång ska vara utgångspunkten när det gäller skydd av skog. Vi har sträckt ut en hand till politiker och myndigheter och föreslagit samverkan som grund för att skogsägare med höga naturvärden, genom frivilliga avtalslösningar, ska kunna skydda sin skog. Detta ser nu ut att bli verklighet, säger Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson, och fortsätter:

– Att regeringen nu föreslår ett arbetssätt där skydd av skog bygger på frivillighet kommer att stärka skogsägarnas engagemang och incitament att utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Detta tillsammans med att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, gör att det kommer bli tryggare, enklare och mer rättssäkert att äga skog och bo och verka på landsbygden.

Norra Skog välkomnar även att regeringen tydliggör att nyckelbiotopsinventeringen upphör, samt att skogsutredningens förslag om ett 100 mil långt skyddat skogsbälte i det fjällnära området slopas. Några andra positiva delar i propositionen, som är viktiga för den biologiska mångfalden, är att ett förslag på nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen ska tas fram samt att rådgivningsinsatser för minskade klövviltskador på skog föreslås.

– Detta är ett tydligt politiskt uppdrag till myndigheterna att samverka med skogsägarna om frivilliga skyddsformer. Det är också bra att man lyfter vikten av aktiv skogsproduktion för klimatet, näringslivet och ekonomin. Regeringen behandlar dock inte att ökade avsättningar kan stå i konflikt med ett sådant mål. Miljömålen kring skogen måste vägas av mot produktionsmålen, säger Torgny Hardselius, styrelseordförande vid Norra Skog.

LÄS MER
• Regeringens pressmeddelande
• Norra Skogs syn på Skogsutredningen

För ytterligare information kontakta:
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra Skog, tfn 070-336 12 35
Torgny Hardselius, ordförande, Norra Skog, tfn 070-568 17 12

För pressbilder se norraskog.se

Norra Skog drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Vi ägs utav våra 27 000 medlemmar och verkar för deras bästa, alltid. Genom att erbjuda kunskap och tjänster ökar vi värdet på medlemmarnas skogar  idag och generationer framåt. Tillsammans utvecklar vi värdet av livet och råvaran i norrländska skogar.

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

Medlemschef

070-336 12 35

Torgny Hardselius

Ordförande Norra Skog

070-568 17 12