Så säljer du din skogsfastighet

Suset i trädkronorna, de ståtliga stammarna. Doften av skog och känslan av omsorg. Som skogsägare kommer du sällan undan den största affären i skogsägarlivet. Den som gör att du blir, eller slutar vara, skogsägare. Fastighetsaffären.

Text: Emma Jonsson | Foto: Maria Boman | Illustration: Olof Rogbrant

Datum: 2021-03-23

Du har kanske sett den växa och utvecklas, från planta till ett utvecklat rotsystem med ståtlig stam och grön krona. Under ett skogsägarliv har många timmar, omsorg och  ansträngning lagts på den växande skogen. Enligt Clas Tjäder, mäklarchef vid Norra Skogs fastighetsförmedling, går däremot skogsägare sällan i ständiga säljtankar. Fokus menar han ligger på att bruka och sköta om skogen. 

» Jag har inte varit med om att någon har valt att sälja sin skogsfastighet bara för att de har fått ett väldigt bra erbjudande med ett högt pris. Skogsägare väljer att sälja sin fastighet när de är färdiga i sitt skogsbruk, när de själva har bestämt att det är dags att avsluta, säger han. 

Clas Tjäder, mäklarchef Norra Skog
Clas Tjäder, mäklarchef vid Norra Skogs fastighetsförmedling. 

Prisstatistik

Hur mycket en fastighet är värd kan skattas genom att titta på den fastighetsprisstatistik som finns tillgänglig och utifrån den få en bild av vad man kan förvänta sig. Däremot menar Clas Tjäder att det tar tid innan tidigare försäljningar kommer med i prisstatistiken. Att den alltid släpar efter en aning.

» Vår erfarenhet är att fastighetspriser följer prisutveckling på timmer, massaved och skogsbrukets kostnader därför att det påverkar köparna just där och då. I det 
avseendet är det en stor fördel att vara i skogsbranschen. Att kunna se trenderna tidigt, säger han.

Överlåtelse på egen hand

När en fastighet ska byta ägare finns det några formkrav som måste uppfyllas. Bland annat ska själva avtalet göras skriftligt. Där ska framgå: fastighetsbeteckning, pris, en uttrycklig överlåtelseförklaring, namn och personnummer på köpare och säljare. Avtalet ska sedan dateras, undertecknas och säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer. Är säljaren gift ska även make/maka godkänna överlåtelsen.
 
» Det är i korthet vad som behövs. Ett köpekontrakt med dessa punkter på ett papper gör att lagfarten kan registreras till en ny ägare. Det går att göra på egen hand genom att fylla i en kontraktsmall eller skrivas ner på ett papper. I alla fall när det är möjligt att göra betalningen kontant, samtidigt som kontraktet, förklarar Clas Tjäder.

Ändå är det få som gör fastighetsöverlåtelsen helt på egen hand. Även om både köpare och säljare är överens. Ofta stupar det på betalningen menar Clas, det är helt enkelt inte möjligt att göra allt i samma stund.

» Att göra det själv har också blivit svårare i och med att fler banker har centrala granskare med höga krav på dokumentation men mindre lokalkännedom och mindre personkännedom, säger han.

Ta hjälp

Att kanske den största affären i hela skogsägarlivet blir genomförd och avslutad på ett bra sätt är något som Clas Tjäder verkligen poängterar vikten av. Han har, tillsammans med sitt team, förmedlat skogsfastigheter i mer än tjugo år. Från att tidigare ha förmedlat fastigheter främst i Västernorrland och Jämtland har Clas och hans kollegor efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna nu hela norra Sverige som verksamhetsområde.

» Under året har vi även förmedlat fastigheter i Norrbotten och Västerbotten. I och med att vi också har föreningen med all dess inneboende kunskap i ryggen så finns många ben att vila på, det känns tryggt med stor kunskap om skogen när vi nu har gett oss in i ett större område, säger han. Försäljningen

När Clas Tjäder förklarar försäljningsförfarandet så ser han också flera uppsidor med en bra beskrivning av fastigheten. Då inte bara ur marknadsföringssynpunkt för säljaren utan också för köparens möjlighet att genomföra affären.

» En köpare behöver förbereda betalningen, ofta belåna fastigheten hos sin bank och ofta få en förskottsbetalning för en kommande skogsavverkning. Det räcker då inte att köparen själv vet hur skogsfastigheten ser ut, de behöver också visa upp det för andra som ska vara med i finansieringen, säger Clas. 

För de säljare som redan har en tilltänkt köpare och ett överenskommet pris är inte marknadsföring av uppdraget aktuellt, däremot menar Clas att många skogsägare också vänder sig till Skogsbyrån för att få hjälp med själva överlåtelsen.

» Det innebär en trygghet för båda parter. Att få överlåtelsen att fungera smidigt, och så även betalningen av objektet. Eftersom att överlåtelsen görs utan varken marknadsföring eller förmedling blir också kostnaden för uppdraget låg, avslutar Clas Tjäder.

Är du intresserad av att köpa eller sälja skog?
Här kan du läsa mer och hitta objekt till salu.

Vi förmedlar skogsfastigheter

Vi hjälper dig med allt som rör din skogsfastighetsaffär- både före, under och efter ditt livs affär. Hos oss möter du engagerade fastighetsmäklare med kunskap och specialistkompetens inom just skogsfastigheter.

Läs mer

Fastighetsöverlåtelsens fyra steg

1. Utredning och beskrivning av fastigheten och skogen.
2. Annonsering och information till intresserade.
3. Förhandling om priset och stöd i finansiering. 
4. Betalning på ett tryggt och säkert sätt.