Nya lösningar behövs i den fjällnära skogen

Det var många skogsägare som chokades av Skogsutredningens omvälvande förslag att tvångsinlösa och undanta ett gigantiskt skogsbälte om 100 mil från brukande inom fjällkommunerna. Utredningen, som tillsattes i syfte att stärka enskilda skogsägares äganderätt, förvandlades istället till en mardröm för redan hårt prövade skogsägare. Skogsägarföreningen Norra Skog sträcker nu ut en hand för att bidra till en konstruktiv lösning av frågan.

Datum: 2021-09-15

Basksele

Att äga skog handlar så mycket mer än om monetär ersättning. Att vara skogsföretagare är en livsstil, ofta ett arv där man känner ansvar att förvalta tidigare generationers arbeten. Skogsutredningens förslag om tvångsinlösning av enskild mark är inte värdigt en fungerande rättsstat och saknar en bredare samhällsekonomisk konsekvensanalys.

Nu behövs istället nya tankebanor för att lösa frågan om den fjällnära skogen på ett inkluderande och legitimt sätt, där skogsägaren sätts i centrum med respekt för sina önskemål. Skogsutredningen föreslog ett arbetssätt som bygger på frivilligt formellt skydd. Tyvärr skulle arbetssättet inte gälla i den fjällnära skogen. 

Som skogsägarförening sträcker Norra Skog nu ut en hand till politiker och myndigheter att jobba tillsammans för att skogsägare med höga naturvärden, genom frivilliga avtalslösningar, ska kunna skydda sin skog genom naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Detta skulle även medföra ett för myndigheterna administrativt och ekonomiskt hanterbart ersättningssystem över tid.

Våra nordiska grannar i Norge och Finland, har sedan länge lämnat tvångsmetoderna vid skydd av skog bakom sig. Genom att involvera och uppmana skogsägare att anmäla höga naturvärden för skydd till staten har konflikterna i skogen minskat kraftigt. I Norge sker arbetet med ”Frivilligt vern” i nära samarbete mellan skogsägarföreningarna och staten. Efter informationsinsatser är det skogsägarna som kommer med förslag på områden för formellt skydd. 

Vi på Norra Skog är övertygade om att många skogsägare skulle vara beredda att delta i ett sådant program även i Sverige. För att programmet ska bli verklighet krävs ett tydligt politiskt uppdrag till myndigheterna att samverka med skogsägarföreningarna om frivilliga skyddsformer i den fjällnära skogen. En förutsättning är att programmet bygger på frivillighet och respekt för skogsägarens egna önskemål. 

Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra Skog