Många vägar från skog till industri

Vid avlägget i Vilhelmina lastas stockar på hög. En föryngringsavverkning pågår i närheten och skotaren samlar upp virket som sedan rullar vidare med timmerbil. I området är det långt till mottagande industrier och varje sortiment tar sin egen riktning. Regionen beskrivs som ett intensivt transportområde, men trots utmaningar hittar skogen alltid till industrin.

Text: Karolina Edstedt | Foto: Hannele Bång

Datum: 2021-05-06


Vilhelmina är ett av Norra Skogs mest logistikintensiva områden. Avstånden till de mottagande industrierna är stora och transporterna tar lång tid, berättar Lisa Lindberg, produktionsledare i Norra Skog.

» Här hos mig är i princip alla mottagande industrier vid kusten förutom vårt eget sågverk i Hissmofors och vår stolpfabrik i Agnäs.

”Det är lite imponerande”

Lisa är produktionsledare i Västerbottens inland och hennes verksamhetsområde spänner över Lycksele, Åsele, Vilhelmina, Sorsele och Storumans kommuner. Härifrån transporterar Norra Skog virke och massaved till ungefär 16 olika mottagare såsom sågverk, bioraffinaderier, massabruk och lagringsplatser.

» Jag kan själv tycka att det är lite imponerande att vi kör till så många mottagare. Och Norra Skog kör till ännu fler nu efter fusionen. Det belyser ju också hur stora vi är nu, vi täcker halva Sverige, säger Lisa Lindberg.
 

Goda möjligheter

Timmer skickas framför allt till de egna sågverken i Hissmofors, Sävar och Kåge. En stor andel har också körts till Höglandssågen i Anundsjö. Lövmassaved skickas till Metsä Boards massabruk i Husum. Barrmassaved transporteras till Husum både som direktleverans och via järnvägsterminalen i Storuman. Terminalen innebär goda möjligheter att utöka transporterna med tåg, menar Lisa. I Lycksele har Norra Skog också en lagerplats där sortimenten sedan kan transporteras vidare med både tåg och lastbil. Guldsortiment

Vissa långa och mycket raka tallar brukar kallas för ”skogens filéer”. De skickas till Norra Skogs stolpfabrik i Agnäs där de svarvas till kraft- och telestolpar. En annan, nättare variant är Fyråsstolpar som används till viltstaket och hästhagar.

» Det är ett guldsortiment för skogsägare och medlemmar vid gallringar. Man får ganska bra betalt för dem. Det sortimentet kör vi till Hammerdal i Jämtland och det är ett sortiment som vi försöker producera så mycket vi kan av i vårt virkesområde, säger Lisa.

» Vi har bra lösningar för att frakta virke var du än har din skog, även från exempelvis Vilhelmina. Trots att det ibland kan kännas som att man är långt ifrån allt så finns det jättemånga alternativ, avslutar hon.