Lyckad föreningsstämma med ettårsfirande

Med anledning av coronaviruset Covid-19, och därtill beslutade restriktioner kring allmänna sammankomster, genomfördes Norra Skogs ordinarie föreningsstämma den 21 maj helt digitalt och livesändes via föreningens hemsida.

Datum: 2021-05-25

Valda fullmäktige deltog hemifrån och stämman leddes från Umeå folkets hus där presidiet, delar av föreningsstyrelsen samt representanter från valberedningen var representerade. Stämmoordförande Anders Källström och vice ordförande Gunilla Kjellsson guidade fullmäktige genom stämman via mötessystemet Microsoft Teams samt voteringssystemet EasyVote. 

Ettårsfirande

Inledningsvis firade föreningen ”födelsedagskalas” och ett händelserikt första år sammanfattades. Styrelseordförande Torgny Hardselius, vice ordförande Stig Högberg samt ledamöterna Maria Broman och Charlotta Kristow redogjorde för bildandet av den nya föreningen och gav en livfull exposé över föreningens första år samt spanade in i en spännande framtid. Därefter berättade längdskidåkaren och VM-guldmedaljören Jonna Sundling om de ”perfekta loppen” och den pågående OS-satsningen. 

Årets resultat

Med en omsättning på 4,7 miljarder kronor landade Norra Skogs koncernresultat för 2020 på rekordsumman 1,6 miljarder kronor. Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att drygt 15 miljoner kronor av resultatet ska delas ut till medlemmarna. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med fem procent.

Motioner

Stämman behandlade totalt 16 motioner som rörde ett flertal ämnen, bland annat vinstutdelning, beräkning av stämmoombud, kooperativ styrning, prisavdrag för leveransvirke, försäljning av trävaror till medlemmar samt förvärvstillstånd för privatpersoner. Stämman behandlade därtill två motioner innefattande stadgeändringsförslag. Fullmäktige beslutade därvidlag att bifalla intentionerna i en motion från Kramfors skogsbruksområde angående ändring i stadgarna gällande representation i stämmofullmäktige; från personlig ersättare till ersättare i tur och ordning. Frågan hänsköts till förtroenderådet för vidare behandling. En annan motion med stadgeändringsförslag från Torp-Stöde sbo med yrkandet att nivån ”förtroenderåd” skrivs in i stadgarna samt att dess funktion förtydligas avslogs.

Omval i styrelsen

Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Torgny Hardselius, Sjulsmark; Stig Högberg, Timrå; Karin Sandberg, Skellefteå; Hilda Runsten, Alsen; Lars-Erik Aaro, Luleå samt Bengt Berglund, Härnösand. Alla med förnyade mandat till 2023. Till styrelsens ordförande på ett år, valdes Torgny Hardselius.

Val av valberedning

Enligt förslag från fältområdenas planeringsråd valdes följande personer att ingå i Norra Skogs huvudvalberedning. Intill ordinarie föreningsstämma 2022: Gunnar Liljebäck, Överkalix; Carl Norén, Varpsjö och Eva Jonsson, Strömsund. Intill ordinarie föreningsstämma 2023: Lars Ivar Pettersson, Piteå-Älvsbyn; Desiré Olofsson, Lövånger; Svarte Swartling, Umeå; Lotten Rapp, Fränsta samt Roland Sjögren, Lycksele. Stig Viklund, Sundsvall valdes till valberedningens sammankallande.

Forskning och utveckling

Föreningens forskningsstiftelse, grundad av Norrskog 1996, med syftet att stötta forskning som är av praktisk nytta för skogsägare lever vidare. Stiftelsens ordförande Marie Simonsson informerade om att Norra Skogs nya forskningsstiftelse kommer att jobba tematiskt och satsar de närmaste åren på problemet med multiskadad skog. Två ansökningar har redan antagits i projektet och förhoppningen är att fler forskare ska ta sig an ämnet utifrån ett skogsägarperspektiv. 

Utmärkelser

Föreningens hedersutmärkelse tilldelades Gunnar Heibring, före detta ordförande i Norrskog samt till Göran Lövgren, Råneå skogsbruksområde. Utmärkelsen utdelas som hedersbetygelse till en person eller personer som nedlagt ett betydande och oegennyttigt arbete som varit till stor nytta för föreningen och dess medlemmar.

Följ stämman i efterhand

Via länkarna nedan kan du se hela stämman i efterhand. I stämmohandlingarna hittar du dessutom all information kring dagordning, motioner samt motionssvar, valberedningens nomineringar med mera.

Se sändningen från stämman
Ladda ned stämmohandlingar
Ladda ned årsberättelse för 2020