Forskning för framtidens skogsbruk

Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Datum: 2023-08-24

När: Onsdag den 4 oktober 2023 kl. 09.00–16.00. 
Var: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, P-O Bäckströmsalen. 
Bra att veta: Seminariet, som även webbsänds (se nedan), är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika.

Program:

09.00 Samling med kaffe och smörgås – registrering.
• Inledning: Marianne Eriksson, moderator.

P-O Bäckströms forskargärning.
  Tomas Lundmark, professor, SLU.

Framtidens hållbara skogsskötsel sett genom ett historiskt forskningsperspektiv. 
  Charlotta Erefur, enhetsföreståndare, SLU.

• Hur kan vi aktivt öka den biologiska mångfalden i skogen? 
  Therese Löfroth, universitetslektor, SLU.

• Restaureringsekologi – att forska på återskapande i en föränderlig värld. 
  Jörgen Sjögren, universitetslektor, SLU.

• Rätt plantor ger klimatanpassade skogar i framtiden. 
  Mats Berlin, forskare, Skogforsk.

12.00 – 13.00 L U N C H

• Älgbetets roll i Norrlands multiskadade tallskogar. 
  Fredrik Johansson, projektledare, Skogforsk.

• Hur man hittar törskateskador i stocken med hjälp av datortomografi. 
  Kari Hyll, forskare, Skogforsk.

• Flerfasinventering av skog med högupplöst laserskanning. 
  Henrik Persson, forskare, SLU.

F I K A  

• EU:s påverkan på svenskt skogsbruk. 
  Tomas Lundmark, professor, SLU.

• Avslutningsord.
16.00 Seminariet avslutas.

Anmälan:

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Brattåsstiftelsen för Skogsvetenskaplig Forskning, Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Anmäl dig till seminariet via länken nedan och sprid gärna denna inbjudan vidare i ditt eget nätverk.

Klicka här för att anmäla dig till seminariet!  
Sista anmälningsdag är den 18 september. 

Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir helt eller avanmäler dig efter 27 september debiteras 500 kr/person, såvitt du inte överlåter platsen till en annan deltagare (gäller ej webbsändningen).

Webbsändning: Senast dagen före seminariet mejlas en länk ut till dem som anmält sig att se seminariet på webben.  

Varmt välkommen!

Om Norra Skogs Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. 

Läs mer

Ladda ner

  Inbjudan seminarium