Motorsågsutbildning C, Umeå

Fördjupa dig mer - ta chans att utbilda dig i motorsåg C!

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Utbildningen genomförs som intensivkurs under tre dagar Alla utbildningar har tydliga målbeskrivningar där teori och praktik varvas med löpande kunskapsprov.

> Läs mer och anmälan

Norra Skogs praktiska utbildningar har arbetats fram och kvalitetssäkras av Säker Skog. Föreningen Säker Skog verkar för att de som arbetar med småskaliga redskap och metoder, som motorsåg, röjsåg och fyrhjuling, ska jobba i första hand säkrare, men gärna även lättare, roligare och mer lönsamt.