Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra användningen av din skog, inte minst myndigheter, politiker och ideella naturvårdsorganisationer. Därför är det viktigt att det finns en samlande organisation som står upp för norrländska skogsägare och deras behov.

Norra Skogs huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata enskilda skogsbruket i norra Sverige, bland annat genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skogsråvara. Långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter är därtill av största vikt för att skogsägare ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

Norra Skog arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd. Vi bevakar näringspolitiska frågor och bedriver ett lösningsorienterat påverkansarbete för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande.

Som näringspolitisk aktör verkar vi genom föreningens tjänstepersoner, förtroendevalda och drygt 27 000 medlemmar. I nära samarbete med LRF Skogsägarna, Mellanskog och Södra Skogsägarna har vi ett stort kontaktnät för påverkan av politiker och beslutsfattare på alla nivåer, såväl nationellt som internationellt. 

Norra Skog värnar om ett brukande som bygger på frihet under ansvar, och visar lagstiftarna på de möjligheter som finns med många små familjeskogsbrukare. Ju fler medlemmar vi är desto större blir vår möjlighet att få politiken att lyssna när vi lyfter fram frågor som är viktiga för privat enskilt skogsbruk i norra Sverige.

/Erik Jonsson

 

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

Medlemschef

070-336 12 35

Erik Jonsson

Näringspolitisk strateg

070-656 10 22

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Norra Skogs näringspolitiska arbete

Relaterat

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...