Skogforskdagarna – nästa generation

Skogforsks stora digitala konferens 12-16 april 2021. En heltäckande konferens som bjuder på ny kunskap och nya verktyg för dig som äger skog, jobbar inom skogsnäringen eller på annat vis har ett skogsbruksintresse. Vi utlovar både bredd och djup, allt från det visionära till praktiska tips.

Kort om programmet
Veckan inleds med att sätta skogen och skogsbruket i ett större sammanhang genom diskussioner om Skogsbrukets effektivitet & lönsamhet och Skogens roll i samhället. Vi ska också försöka förstå varför den skogliga debatten blivit så polariserad.

Därefter följer tre dagar späckade med fräscha forskningsresultat som Skogforsk omvandlar till kunskap och verktyg för det praktiska skogsbruket, från frö, via skogsskötsel & naturvård till skörd, transport och virkesmätning.

Veckan avslutas med en framtidsspaning, vi är ju inte fullärda. Vad behöver vi veta för framtiden? 

Var med på hela programmet eller välj de bitar som passar dig.

Lite praktisk information
Genom att anmäla dig via Norra Skog får du vara med på hela veckan till halva priset: 450 kr inkl. moms. Använd denna kod vid anmälan: norramedlem

Konferensen är helt digital och kommer sändas över nätet. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och en högtalare så att du hör vad vi säger.

Läs mer och anmäl dig här.