Ordinarie föreningsstämma 2021

Fullmäktige utsedda av Norra Skogs skogsbruksområden kallas till ordinarie föreningsstämma fredagen den 21 maj kl 11.00.

Mer information om föreningsstämman kommer att publiceras här längre fram.  

Ärende som medlem önskar få behandlad på stämman, till exempel en enskild motion ska skickas till medlemsavdelningen@norra.se senast den 12 april.

Ladda ner årsberättelsen för 2020 här

Karta