Välkommen till föreningsstämman 2023

Föreningsstämman är Norra Skogs högsta beslutande organ, det är 99 stämmoombud, valda på del lokala årsmötena som utgör fullmäktige på stämman.
Valda stämmoombud kallas i särskild ordning.

Plats: Föreningsstämman leds från Hus fem (fd Evys) i Umeå, och sänds även live på YouTube.  

Tid: Fredag 12 maj 2023 kl.11.00 till cirka kl. 16.00 Lunchpaus cirka. kl.12.30

Stämmohandingar och årsberättelse: Stämmohandlingar är under framtagande. Läs årsberättelsen här.  

 

Övriga frågor som önskas behandlas på stämman ska skickas in till styrelsen senast den 29 mars.