Digitalt vägmöte

Att rusta upp eller bygga en bra skogsbilväg kräver god planering och många delmoment innan den kan trafikeras av en fullastad timmerbil. Vi bjuder nu in till ett digitalt vägmöte, där du får svar på dina frågor för att komma igång.

Under mötet presenterar vi de mervärden en välbyggd skogsbilväg ger dig och ditt skogsbruk. Våra vägspecialister berättar om processen med nybyggnation och upprustning av skogsbilvägar, där vi hjälper till i såväl planeringsskedet samt löpande förvaltning av din väg.
 
Mötet hålls via Teams och du ansluter dig smidigt via länkarna nedan. Under mötet kommer du ha möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra experter.
 
Våra tre fältområden ansvarar för en träff var.
Delta på det tillfälle som passar dig.

26 april, kl. 19-20 – Fältområde Nord
27 april, kl. 19-20 – Fältområde Öst
28 april, kl. 19-20 – Fältområde Väst