Allemansrätten - hur utmanas du som markägare?

Hur påverkar pandemin och vårt digitala samhälle allemansrätten?

LRF:s äganderättsexpert Anders Blomberg och Norra Skogs jurist Ida Nyberg resonerar kring gällande rätt och utmaningar kopplat till naturturism, bärplockning, cykling, skoterkörning etc.

När: Tisdag den 11 maj kl. 18.30-19.30 - Anmälan senast 10 maj. 

Var: Digitalt via Teams

Hur: Anmälan sker via denna sida. E-post med möteslänk skickas samma dag till den vid anmälan angivna e-postadressen.