Från Bryssel till Hyttsten

Välkommen till en skogskväll om hur beslut i Bryssel kan påverka skogsägare i Jämtland. Alla är välkomna, ingen anmälan behövs.

När: 22 februari 2024. Fika från kl. 18.30. Programmet pågår kl.19.00-21.00
Plats: Sal F214, Kunskapens väg 8, Mittuniversitets campus i Östersund

Kvällens moderator: Marianne Eriksson

Program

  • Inledning, Daniel Isvèn och Andreas Karlsson, Krokom sbo
  • Skogspolitiska utmaningar och möjligheter, Jonas Eriksson, medlemschef Norra Skog
  • Går det att förena artskyddet och äganderätten? Familjen Hyttsten
  • Aktuella skogsfrågor i EU, Emma Wiesner C, europaparlamentariker
  • Frågestund

Välkomna!

 
Karta