Skogsbruk och naturvärden

Välkommen till en kostnadsfri kväll, med paneldebatt, om hur vi skapar rimliga förutsättningar för privata skogsbrukare samtidigt som vi bevarar höga naturvärden.

Fler och fler markägare förhindras att bruka sina marker på grund av höga naturvärden och fridlysta arter. Hur ser förutsättningarna ut för skogsbruket? Kan skogsbruk och naturvärden kombineras? Missa inte en kväll för skogsägare i Jämtland om höga naturvärden, fridlysta arter och avslutningsvis en paneldebatt där riksdagspolitiker får svara på frågor om ägande- och brukanderätt, ersättning m.m.

När: Måndag den 29 maj kl. 18.00 - 21.00
Var: Östersund (Gamla Teatern), det går även att följa kvällen digitalt via denna länk.  

Program 
18.00  Norra Skog hälsar välkomna 
18.10  Skogsstyrelsen om artskyddsfrågan
18.50  Länsstyrelsen om nyligen offentliggjord inventering av höga naturvärden, kalkbarrskogar m.m.
19.30  Fikapaus
19.50  Norra Skog om sitt arbete med naturvårdsfrågor
20.10  Paneldebatt
- John Widegren (M)
- Malin Larsson (S)
- Hanna Wagenius (C)
- Elin Söderberg (Mp)
- Annelie Johansson (Länsstyrelsen)
- Helena Eriksson (Skogsstyrelsen)
- Tobias Jonmeister (Norra Skog)
 
Har du frågor om eventet? Kontakta Linn Lund på 073-051 44 16
Karta