Mersmak röjning - Planera din röjning

Häng med oss ut i projektet Mersmak röjning och få hjälp med planering av din egen röjning. Med hjälp av en enkel planeringsmall tar du greppet! Vi gör även uppföljning på röjt objekt.

När? 29-30 maj, kl. 18.00- ca 21.00
Var? Se orter nedan
Anmälan? Föranmälan krävs

Anmäl dig senast 25 maj. Cirka 3 dagar innan träffen får du praktisk information skickad till din e-postadress med karta till samlingspunkt.

Syftet med kvällen är att du efteråt ska kunna planera din egen röjning och ha fått diskutera och följa upp genomförd röjning genom besök i röjt bestånd. Vi fokuserar på:

  • Att formulera mål kring din egen röjning med hjälp av planeringsmall:
  • Ståndortindex
  • Stamantal
  • Trädslagsandel/val
  • Hjälpmedel för mätningar.
  • Bedöma tidsåtgång - röja själv eller leja?
  • Uppföljning röjning - bli inspirerad genom att besöka röjt och oröjt bestånd.

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Om projektet

I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Projektet är landsomfattande och drivs av Säker Skog tillsammans med de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog, Södra samt LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Mersmak röjning finansieras genom Landsbygdsprogrammet och är gratis för deltagarna. Projektet syftar dels till att öka teoretisk och praktisk kunskap hos skogsägare rörande möjligheter att via aktiv ungskogsröjning öka både biologisk mångfald och värdeproduktion i skogsbruket och även till att sprida kunskap kring möjligheter att förebygga och sprida risker utifrån ett förändrat klimat. 

> Läs mer om projektet här och se de digitala föreläsningar som gått under tidigare år