Välkommen till bygdegårdsträffar i VO västra Västerbotten

Välkommen att träffa våra skogsinspektorer och förtroendevalda för att prata om värdeskapande skogsskötsel, medlemskapet och skogsägarföreningen.

Vi bjuder i samband med detta även in till ägardialog där vi vill veta vad just du tycker är viktigt gällande föreningens arbete framåt.
Vi bjuder på fika!

Välj det tillfälle som passar dig bäst:
31/1 Bäverträsk kl 18:30
1/2 Örträsk kl 18:30
21/2 Hedlunda kl 18:30
21/2 Vormsele kl 18:30
28/2 Kattisavan kl 18:30

Hoppas vi ses! Även du som inte är medlem ännu är välkommen.
Vid frågor kontakta Fredrik Nilsson: 070-859 06 00