Seminarium Variationsrikt skogsbruk

Norra Skogs Forskningsstiftelse bjuder in till ett spännande kostnadsfritt seminarium under temat Variationsrikt skogsbruk.

När: 19 okt kl. 10-15 (Kaffe från 09:30)
Var: Quality Hotell, Esplanaden 29 i Sundsvall. Du som gäst har möjlighet att delta på plats eller via digital uppkoppling (om du deltar digitalt krävs ingen anmälan men interaktionsmöjlighet saknas). Klicka här för att komma till sändningen. 
Anmälan: Anmälningslänken är nu stängt. Sena anmälningar kan göras till: medlem@norraskog.se.

Under dagen lyfts bland annat pågående forskning på ämnet, definitioner och insikter i Skogsstyrelsens arbete och praktiska exempel. Du delges också erfarenheter från skogsägare och får veta mer om hur Norra Skog arbetar med variationsrikt skogsbruk. I slutet av dagen ges också tillfälle till fördjupat moderatorlett samtal med föredragshållarna.

I seminariet ingår lunch, förmiddagsfika och eftermiddagsfika.
Varmt välkomna!

Program


9.30                    Samling med förmiddagskaffe                                                        
10.00                  Inledning. Marie Simonsson, ordförande i Norra Skogs Forskningsstiftelse
10.15                  Variationsrikt skogsbruk. Johan Sonesson, Skogforsk
10.35                  Hur definieras hyggesfritt och vad gör SKS? Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen
11.00                  Pågående forskning kring nya Skogsbruksmetoder. Therese Löfroth, SLU, Lars Sängstuvall, SLU, Johan Sonesson, Skogforsk.
12.00                  Lunch                                              
13.00                  Skapa variation och kompensationsåtgärder – praktiska exempel. Tomas Rydkvist - TR Naturvård, Anders Forsgren - Boliden
13.40                  Erfarenheter från skogsägare
14.00                  Hur jobbar Norra Skog med hyggesfritt och annan variation. Nils Broman och Sara Amsby, Norra Skog
14.15                  Samtal med föredragshållarna, ledd av moderator.
14.45                  Avslutning och kaffe                                              
15.00                  Slut

Hela sändningen kommer också kunna ses i efterhand på vår webb. 

Seminarium om variationsrikt skogsbruk

Titta på vår digitala sändning från Norra Skogs Forskningsstiftelses forskningsseminarium den 19/10. Temat var variationsrikt skogsbruk och under seminariet diskuterade bland annat forskare från SLU och Skogforsk samt företrädare från Skogsstyrelsen och Norra Skog ny och pågående forskning kring skogsbruksmetoder och hur naturvärden kan skapas i brukad skog.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Mer om seminariet

Läs mer om bakgrunden till ämnet, hur stiftelsen arbetar och förhoppningarna på årets seminarium.

Om Norra Skogs Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. 

Läs mer